Bomenbuurt staat er weer piekfijn op

Datum: woensdag 17 december 2014
Plaats: Lindelaan, Winschoten
Tijd: 15.00 uur

De Bomenbuurt in Winschoten, een volksbuurt pur sang. Altijd gezellig, de mensen kennen elkaar en weten wat er speelt. Die buurt was zes jaar onderdeel van gesprek, toen de toenmalige gemeente Winschoten dacht dat het een goed idee was om de buurt toekomstbestendig te maken. Er waren parkeerproblemen, dat zorgde niet alleen voor overlast, maar ook voor onderlinge irritatie.
Daarop ontstond een uniek project, waarbij eerst de gemeente Winschoten, later de gemeente Oldambt, met woningcorporatie Acantus en met behulp van de provincie Groningen ervoor zorgden dat die problemen voor een deel verdwenen. Hoe? Nou, door het opkopen en slopen van huurwoningen en waar particuliere woningeigenaren met subsidie hun woningen konden opknappen. Door sloop van particuliere woningen konden er parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder is het achterpadenstelsel vernieuwd en is er meer groen in de wijk gekomen.
Iemand die er veel vanaf weet is projectleider Ali Dammer van de gemeente Oldambt. Al sinds 2010 is ze betrokken bij de ontwikkelingen in de Bomenbuurt. “In 2008 werd er door de toenmalige gemeente Winschoten gestart met een bewonersonderzoek”, vertelt ze. “De mensen gaven daarin aan dat ze het parkeren als een van de grootste problemen in de wijk ervoeren. De woningen zaten toen nog gewoon vol.” Na verloop van tijd veranderde dit langzaam maar zeker en na veel vijfen en zessen kreeg de gemeente Oldambt met behulp van de provincie Groningen de mogelijkheid om woningen op te kopen en te slopen. Daar was nog wel wat geduld voor nodig, want na de bouwvakvakantie in 2012 begon de sloop pas echt. Ruim twee jaar later is het einde van het project in zicht.
Dat moet worden gevierd, vandaar dat de wethouders Laura Broekhuizen en Ricky van den Aker zijn opgetrommeld om naar de Lindelaan in Winschoten af te reizen. Daar staat een grote tent, zodat de buurt echt haar feest kan vieren. Dit project viel namelijk onder het ‘Rijksexperiment Bevolkingsdaling’. Dat betekent: inspelen op toekomstige afname van de bevolking en de samenstelling van de woningvoorraad. De aanpak van de Bomenbuurt heeft 1,2 miljoen euro gekost. Provincie Groningen deed hiervoor zes ton in het zakje, Oldambt droeg evenzoveel bij en Acantus heeft 2,5 miljoen bijgedragen aan het verbeteren van de huurwoningen. Hield het daarmee op? Nee, want particulieren investeerden ook nog eens drie ton in hun eigen woningen. Zoveel beweging in Winschoten is ook reden voor gedeputeerde Marianne Besselink om de nieuwe staat van de Bomenbuurt eens met eigen ogen te aanschouwen. Een rondje wandelen door de buurt geeft al een mooi beeld van de veranderingen.
De grote tent aan de Lindelaan ontvangt dan ook tientallen bewoners van de wijk en andere belangstellenden, zoals CDA-raadslid Frans Huizing. In die tent is het goed toeven, zo merkt Groot Groningen. Want de Bomenbuurt is zéér gastvrij, met stroopwafels, oliebollen, thee en koffie en cola. Petje af voor alle betrokkenen. En het project? Dat is al een voorbeeld voor de rest van Nederland hoe het ook kan. Wanneer Den Haag wil weten hoe met krimp om te gaan, dan kan het met een gerust hart een kijkje nemen in de Bomenbuurt, want de buurt staat er weer piekfijn op!

Openingshandeling van afronding project Bomenbuurt Winschoten Openingshandeling van afronding project Bomenbuurt Winschoten Openingshandeling van afronding project Bomenbuurt Winschoten