Stadskanaal past procedure huishoudelijke hulp aan

SP blij, ReumActief vindt het een ‘wassen neus’

STADSKANAAL – De recente uitspraak in de zaak ‘Dantumadeel’ van de rechtbank Noord Nederland heeft wethouder Johan Hamster in Stadskanaal weer aan het werk gezet. Een bejaard echtpaar in deze Friese gemeente kreeg van de rechter te horen dat ze hun recht op huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2015 behouden. Die uitspraak was belangrijk voor Stadskanaal, dat de huishoudelijke hulp voor categorie 1 wilde stoppen. Hamster heeft de procedure voor de huishoudelijke hulp nu aangepast.
Wel is het zo dat de besluiten om vanaf 1 januari de schoonmaak wat voorheen in de huishoudelijke hulp was geregeld over te laten aan de reguliere markt. Stadskanaal zal cliënten die nu nog gebruikmaken van hh1, verwijzen naar algemene voorzieningen wat betreft wassen, vouwen en boodschappen. Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) spreekt van ‘een extra stap in het proces’. Er komen zogenoemde ‘keukentafelgesprekken’, zodat ieders individuele situatie wordt beoordeeld. Daarna volgt de beschikking, waarna de overgangstermijn aanvangt. De SP in Stadskanaal is blij met de kleine koerswijziging van de gemeente, zo laat fractievoorzitter Evert Idema in een reactie weten. “Er verandert niet zoveel, maar de zaken zijn nu wel omgedraaid en in het juiste perspectief gezet”, aldus Idema. “Eerst een gesprek, dan de beschikking. We hebben in november aangegeven om 2015 eerst te gebruiken voor het onderzoeken van de situatie. Toen vond het college dat nog niet nodig, maar daar zijn ze op teruggekomen. Het vorige voorstel was niet realistisch, dom en ondoordacht. En het gaat er niet om dat we ons gelijk willen halen. Het gaat om de mensen die al zo lang in onzekerheid hebben gezeten.”
Geen vertrouwen
De organisatie ReumActief is minder blij met de koerswijziging van Hamster. “Volgens mij doen ze wat ze moeten doen”, laat voorzitter Anita Sanders weten. “Dit is een wassen neus, dit jaar volgt er geen beschikking en in januari gaan medewerkers van de gemeente formeel het gesprek met ons aan. Of ik er vertrouwen in heb? Nul komma nul, ook omdat de gemeente totáál niet communiceert. Dit hele gebeuren is een farce. Deze gesprekken worden ingebouwd omdat ze moeten plaatsvinden, verder verandert er niets.” Sanders beraad zich dan ook op vervolgstappen. “Ik ga contact leggen met Iederin, de overkoepelende organisatie. Hun juristen hebben ook het Friese echtpaar begeleid dat een zaak had aangespannen tegen de gemeente Dantumadeel. Van hen wil ik weten in hoeverre dit juridisch is ingedekt en of vervolgstappen kans van slagen hebben.” ReumActief laat zich in ieder geval niet uit het veld slaan, zo laat Sanders weten. “We zullen onze doelgroep informeren om deze ‘keukentafelgesprekken’ met een onafhankelijk cliëntondersteuner aan te gaan. Je wordt echt onder tafel gepraat door de mensen van de gemeente. Dat willen we niet. Het gaat ons veel werk kosten, maar wij staan klaar voor onze doelgroep!”
Alle cliënten hebben de afgelopen week een informatieve brief ontvangen over deze procedurewijziging. De financiële consequenties van dit besluit zal het college in januari aan de gemeenteraad voorleggen.

TER APEL - Opening Hoofdstraat