Verkering wordt verloving bij Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

Hoogezand presentatie startnotitie

HOOGEZAND – Glunderend zaten ze aan tafel, de drie burgemeesters van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Het startdocument Gemeentelijke herindeling HSSM werd vorige week dinsdag namelijk vastgesteld en de drie colleges zetten zo de eerste stap op weg naar formele besluitvorming tot herindeling. Na het ‘open overleg’ lijkt er nu geen weg meer terug voor ‘HSSM’. Want de wens om met elkaar verder te gaan is groot.
En om met z’n drieën verder te gaan was eigenlijk ook wel een logische stap, zo motiveerde burgemeester Geert-Jan ten Brink de keuze. “Hoogezand en Slochteren werken al langere tijd samen”, legde hij uit. “De laatste jaren is Menterwolde daar bij gekomen en dan is herindeling een volgende, logische stap. We voelen ons gesteund door het provinciebestuur. In een brief van 18 december jongstleden is deze steun bekrachtigd door gedeputeerde staten.” Met de fusie van de drie gemeenten ontstaat er volgens de drie burgervaders een ‘stevige, robuuste gemeente van 62.000 inwoners’. Volgens de gemeenten staan in het herindelingsproces enkele belangrijke aspecten voorop. Zo moeten de randvoorwaarden goed zijn, wat betekent dat de ‘couleur locale’ behouden dient te worden. Ook is het de bedoeling om de economische potentie van de nieuwe gemeente op elkaar af te stemmen. “Verder is het belangrijk dat de identiteit van de verschillende dorpen behouden blijft”, aldus Ten Brink.
Grotere uitdagingen
Het startdocument Gemeentelijke herindeling HSSM is een leidraad voor de betrokken bestuurders. Naast het feit dat de herindeling een gevolg is van een steeds intensievere samenwerking, kan nieuwe gemeente volgens de betrokken bestuurders ook grote uitdagingen aangaan, zoals de drie decentralisaties op het sociale domein. De relatie grootschaligheid versus kleinschaligheid ligt onder de loep en de verwachting is dat de nieuwe gemeente een compleet voorzieningenniveau kan handhaven. Kortom, louter tevreden gezichten aan de tafel in de Nico Bulderkamer in het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer. Ten Brinke gaf verder aan dat de nieuwe gemeente wel een voortrekkersrol wilde vervullen op het gebied van intensieve samenwerking tussen Midden- en Oost-Groningen. “Oost-Groningen en Midden-Groningen kunnen één gebiedsvisie ontwikkelen, een gemeenschappelijke stip op de horizon zetten.” De gemeenteraden zijn ondertussen geïnformeerd en kunnen zich binnenkort over het voorstel uitspreken. Dat gebeurt

op een historisch moment, want op dinsdag 27 januari vergaderen de drie gemeenteraden samen in het MFC Noordsuythoeve in Noordbroek. Inzet van deze vergadering is om de drie raden met elkaar te laten kennismaken en ze de kans te geven zich uit te spreken over het startdocument. Als de raden er iets van hebben gevonden vervolgen de bestuurders de ingeslagen weg, iets wat zal eindigen op 1 januari 2018. Dan zal de nieuwe gemeente zich naar verwachting presenteren. Hoe deze gemeente gaat heten is vermoedelijk aan de burgers. De Socialistische Partij in de gemeente Menterwolde opperde al eens om een prijsvraag uit te schrijven om de nieuwe gemeente een passende naam te geven. Maar voor het zover is stroomt er nog heel wat water door het Winschoterdiep.