Rectificatie

MEEDEN – In het artikel met als kop ‘Hoe een windpark een dorp in tweeën scheurt’ is per abuis een feitelijke onjuistheid verschenen. Martinus Kamphuis gaf de redactie namelijk te kennen dat er met buurman Jaap  Keuning geen afspraken zijn gemaakt over het gegeven dat bezoekers van de winkel Toy Toy Thuis zouden kunnen parkeren op het erf van Kamphuis. De boer heeft Keuning gevraagd de erfgrens te respecteren.