Ter Apel moet het doen zonder Dorpsbelangen

Seine Lok Te weinig draagvlak in het dorp voor belangenvereniging

TER APEL – Het bestuur heeft de stekker uit Stichting Dorpsbelangen Ter Apel getrokken. Het dorp moet het dus doen zonder een overkoepelend vertegenwoordigend orgaan. Volgens voormalig voorzitter Marco Visscher is er naarstig gezocht naar enthousiastelingen die de stichting nieuw leven wilden inblazen, maar was de animo er niet onder de Ter Apeler bevolking. Wethouder Seine Lok vindt het erg jammer, maar is ook realistisch. “Misschien is Ter Apel wel te groot voor een Dorpsbelangen”.
“In 2010 zijn we langzamerhand begonnen met het opzetten van een dorpsbelangen”, vertelt scheidend voorzitter Visscher. “Er waren een aantal projecten in Ter Apel die niet van de grond kwamen en daar wilden we wat aan doen. Zo werd er al vanaf 2005 gesproken over de herinrichting van de Hoofdstraat en werd er ook weinig voortgang geboekt bij het Moekesgat. Al vrij snel hadden we een grote groep bij elkaar, een man of tien, elf. Als Dorpsbelangen hebben we vanaf dat moment een steentje kunnen bijdragen aan de realisatie van een aantal projecten. Daar zijn we trots op.” Toch is er onder de bevolking van Ter Apel geen animo om de vacante posities in het bestuur over te nemen, zo heeft ook Visscher geconstateerd. Hij denkt te weten welke reden daaraan ten grondslag ligt. “We hebben ruim vier jaar gedraaid en een aantal bestuursleden van Dorpsbelangen zijn richting de politiek gegaan. Daar was niet iedereen blij mee, in de ogen van een aantal inwoners was Dorpsbelangen toch weer een politieke club. Er ontstond een probleem om nieuwe vrijwilligers warm te krijgen. We hebben lang gezocht, maar geen belangstellenden gevonden.” Kan dan de conclusie worden getrokken dat de belangengroepering niet echt leeft bij de bevolking? “Misschien wel. Misschien was Dorpsbelangen Ter Apel een orgaan die een te grote groep moest vertegenwoordigen.” Visscher vindt het wel jammer dat het orgaan ermee moet stoppen. “Ik zag en zie nog veel kansen, we hadden nog heel veel kunnen doen. Denk dan bijvoorbeeld in het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen.”
Aanspreekpunt
Wethouder Seine Lok, tevens inwoner van Ter Apel, vindt het eveneens jammer dat de belangenvereniging ermee moet stoppen. “Zoiets is altijd jammer”, laat hij weten. “Dorpsbelangen Ter Apel was voor ons als gemeente toch een belangrijke gesprekspartner. Je verliest toch een direct aanspreekpunt voor het hele dorp. Nu is het wel zo dat Ter Apel uit meerdere buurtschappen bestaat. We zullen ons toch meer op dat spoor gaan richten. Bij de grote projecten zoals de herinrichting van de Hoofdstraat en de Runde – Ruiten Aa hebben we als gemeente gekozen voor een brede aanvliegroute, waar Dorpsbelangen ook onderdeel van uitmaakte. Maar met name het overleg om kleine aandachtspunten uit te wisselen zal gemist worden.”
Lok vermoedt dat de grootte van Ter Apel een rol speelt in het verdwijnen van Dorpsbelangen. “Misschien is Ter Apel wel te groot voor één overkoepelende organisatie als Dorpsbelangen. Daar is blijkbaar geen draagvlak voor. Daartegenover staat dat de kleinere kernen een hele actieve buurtvereniging hebben. Die verenigingen zijn heel levendig. Maar juist een overkoepelend orgaan kent blijkbaar onvoldoende draagvlak. Ik denk dat dat een belangrijke constatering is.”