Vier perspectiefwoningen zorgt voor vreugde in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Woningcorporatie Acantus realiseert samen met Geveke Bouw en Ontwikkeling in 2015 vier perspectiefwoningen aan de H. Schwertmannweg in Finsterwolde. Deze perspectiefwoningen worden voor een kortere exploitatieperiode dan normaal gebouwd. De woningen zijn daardoor mogelijk geschikt voor krimpregio’s waar nieuwbouw normaal gesproken niet haalbaar is. Het is een aanpak waarbij wordt ingespeeld op veranderende woonbehoeften en die mogelijk perspectief biedt voor de toekomst van krimpdorpen.
Daarmee gaat er een wens van vele ‘Finnewolders’ in vervulling. Toen Acantus in het voorjaar van 2014 de sloop van huurwoningen aankondigde stond het dorp op haar achterste benen. Er werd zelfs een actiecomité opgericht en met vereende krachten werd Acantus aan het werk gezet. Er moest perspectief komen voor het dorp. Dat perspectief komt er nu in de vorm van vier perspectiefwoningen.Corporatiewoningen worden meestal gebouwd voor minimaal vijftig jaar. Daar zijn de bouwkosten en de huurprijs dan ook op gebaseerd. Voor de perspectiefwoningen geldt een levensduur van twintig jaar. Dan zijn de woningen afgeschreven en kunnen deze in principe worden afgebroken. Een groot deel van de gebruikte materialen is recyclebaar. De vraag naar woningen neemt in krimpregio’s als Oost-Groningen af, waardoor de kans bestaat dat sommige woningen na een bepaalde periode niet meer verhuurd kunnen worden. Acantus heeft daarom besloten met name nieuw te bouwen op locaties waar voorzieningen op de langere termijn beschikbaar zijn. Afgelopen vrijdag werd er gestart met een symbolische handeling. Deze week wordt er naar verwachting begonnen met de bouw.