VVD Oldambt wil verlofstuwmeer Synergon aanpakken

SCHEEMDA - Hiltsje Rijlaarsdam “Zijn ze van plan de uren op te nemen?”

SCHEEMDA/WINSCHOTEN – De VVD-fractie in Oldambt vreest voor een doemscenario bij werkvoorzieningsschap Synergon. Het SW-bedrijf verkeert al langere tijd in zwaar weer en volgens fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam is balans op de begroting niet op orde. Volgens de partij dient Synergon in gesprek te gaan met het personeel over het verlofstuwmeer. Het personeel heeft volgens Rijlaarsdam meer dan drie miljoen euro aan verlofuren uitstaan. Wethouder Swagerman erkent dat het gaat om een groot bedrag, maar wijst op het feit dat het bedrag terugloopt.

De VVD in Oldambt maakt zich zorgen over de financiële situatie. De balans is volgens de partij ‘uit balans’ en het verlofstuwmeer van het SW-bedrijf is veel te groot. “Hoe ga je dat aanpakken?” vraagt fractievoorzitter Hiltsje Rijlaarsdam zich af.
“Er moet iets aan gedaan worden, het bedrag wat hiervoor is opgenomen in de begroting is alleen maar opgelopen. Zo stond er in 2008 nog een bedrag van 1,4 miljoen euro voor deze post genoteerd. Inmiddels is dat opgelopen naar 3,5 miljoen euro in 2014.” Theoretisch gezien zou een collectieve opname van de verlofuren Synergon in grote problemen kunnen brengen. Er zijn geen liquide middelen in kas om ze uit te betalen.
“Je zult in gesprek moeten met het personeel van Synergon. Wat gaan zij doen. Zijn ze van plan de uren op te nemen? Of worden de uren door Synergon afgekocht om ruimte te creëeren? Dit zijn vragen waar Synergon én haar werknemers mee aan de slag moeten.” Rijlaarsdam stelt dat wanneer Synergon de uren afkoopt of met de medewerkers afspreekt dat een deel van deze uren zullen vervallen de balans over een aantal jaren weer ‘in balans’ is. “Op een gegeven moment red je het niet meer. Synergon komt  over 2014 – naast de ontvangen subsidies – al 2,3 miljoen euro tekort op de begroting. Met daarnaast een verlofstuwmeer van 3,5 miljoen euro.”
Volgens de VVD in Oldambt dragen de inwoners van Oldambt al voldoende bij. “De gemeenschap moet die 2,3 miljoen euro ophoesten, dat zie je vervolgens terug in de OZB-verhoging”, aldus Rijlaarsdam.
Goed in het oog
Volgens wethouder Kees Swagerman (SP) is er wat betreft het verlofstuwmeer al voor een deel tegemoet gekomen aan de richting die de VVD heeft aangegeven. De wethouder erkent dat het gaat om een groot bedrag, maar ziet ook dat dit bedrag op de begroting kleiner is geworden. “Daarvan komt een deel door natuurlijke leegloop”, legt hij uit. “Door veranderingen in de wet kunnen werknemers hun verlofuren niet meer onbeperkt laten staan, een deel vervalt automatisch als ze niet worden opgenomen. Maar dat het onze aandacht heeft is duidelijk. Al sinds de verliesgevendheid van Synergon hebben we ook dit goed in het oog.” Volgens Swagerman is er een dalende lijn zichtbaar. “Wanneer je de harde cijfers ziet lijkt het alsof het Zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt. Het is inderdaad ook niet niks, maar je moet het wel in perspectief zien. In 2013 stond het verlofstuwmeer nog voor 4,5 miljoen op de balans, maar daar is over dat jaar gezien al acht ton vanaf gegaan. Dat neemt niet weg dat het nog altijd om een groot bedrag gaat, maar we verwachten dat dit bedrag in de toekomst alsnog zal afnemen.”