Bart Huizing

BELLINGWOLDE - Bart Huizing

BELLINGWOLDE - Bart Huizing

Bart Huizing (PvdA) is wethouder in de gemeente Bellingwedde en heeft onder andere sport in zijn portefeuille. Hij is van mening dat er meer geld voor sport kan worden vrijgemaakt.

Begin van dit jaar riep Rob de Waard, de directeur van het Huis van de Sport in Groningen, de provincie op om de komende jaren meer te investeren in sport. Op dit moment wordt hier slechts twee ton per jaar aan uitgegeven. Hiermee zit de provincie landelijk gezien aan de ondergrens. Ik onderschrijf deze oproep van harte. We moeten deze oproep echter breder zien dan investeren in sport alleen. Sport wordt namelijk door velen geassocieerd met een fysieke krachtmeting of spel dat in competitieverband wordt gespeeld. Het primaire doel hierbij is om volgens de regels te winnen. Dit laatste spreekt tegenwoordig minder tot de verbeelding. Steeds meer mensen zijn op een eigen wijze bezig met sport en bewegen. Een bredere definitie van sport is dan ook gewenst.  We moeten sport zien als een activiteit waarbij men zich lichamelijk inspant.

De laatste jaren wordt er steeds minder geïnvesteerd in sport. Zowel op topsport niveau als in de breedtesport. Topsporters krijgen alleen nog maar ondersteuning als ze zichzelf al bewezen hebben en de financiële ondersteuning eigenlijk niet meer nodig hebben. In de breedtesport is de laatste jaren het schoolzwemmen afgeschaft en wordt het aantal gym uren op scholen minder. Jongeren worden steeds minder gestimuleerd om te gaan bewegen en het aantal gevallen van overgewicht en diabetes onder jongeren stijgt. Ik ga niet discussiëren over hoe groot het verband hiertussen is, maar iedereen begrijpt dat winst hier snel te pakken is. Hiervoor moeten we inzetten op het stimuleren van zowel de topsport als de breedtesport. Met topsport creëer je helden en met breedtesport zorg je voor een gezonde bevolking. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De prestaties van Bau en Lau in de Tour en de olympische overwinning van Marianne Vos zorgden voor een stijging van de verkoop van racefietsen. Een toernooi overwinning van het Nederlands hockeyelftal zorgt voor een stijging van het aantal aanmeldingen bij de lokale hockeyclubs.  Positieve prestaties van topsporters zetten anderen aan tot beweging.

Er moet daarom meer geïnvesteerd worden in sport en bewegen. Sport is namelijk niet iets voor een paar overenthousiaste atleten of een handjevol verslaafde liefhebbers. Nee, sport is voor iedereen.