‘Less is more’ in nieuwe Woonvisie Vlagtwedde

SELLINGEN – Als een van de eerste gemeenten in de regio presenteert de gemeente Vlagtwedde haar Woonvisie 2015-2030. De Oost Groninger gemeenten hebben van de provincie Groningen de opdracht gekregen om een woonvisie voor de komende decennia te ontwikkelen. Het toverwoord voor de regio is daarbij krimp. Wethouder Seine Lok (CDA) ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet, want in Vlagtwedde is krimp weldegelijk een kans.

“Het is een vervolg het project Wonen & Leven”, vertelt Lok. “In het kader van de krimp neemt de bevolking af. Wij proberen de krimp op een positieve manier te zien en vinden het een kans. We worden geconfronteerd met minder vraag naar woningen. Wel willen we de kwaliteit op peil houden.” Dat betekent in Vlagtwedde dat de gemeente probeert in te spelen op de veranderende situatie. In 2030 ziet de bevolkingspopulatie er naar verwachting anders uit. Naast het verminderen van het huidige woningbestand tracht de gemeente te sturen op de veranderende vraag naar woningen. Dat betekent in de praktijk dat woningen wellicht worden aangepast aan de veranderende vraag van ouderen. Kortom, er wordt niet meer zoveel gebouwd, maar juist richten op het gegeven om particuliere woningen te verduurzamen. Lok erkent dat er tot 2030 veel dient te gebeuren. “Er ligt op het gebied van sloop nog een behoorlijke opgave”, weet hij. “Naar schatting zullen er ongeveer 400 woningen verdwijnen. We zetten daarom in op meer levensloopbestendinge woningen.”

Vlagtwedde is de eerste gemeente die met een woonvisie naar buiten treedt. In die visie wordt het kopje ‘jongeren’ niet vergeten, want de gemeente wil deze groep juist zoveel mogelijk behouden. Verder is er volgens Lok ook een interessante trend waar te nemen. Bij iedere sessie waarin nieuwe inwoners kennis maken met Vlagtwedde, houdt de gemeente een mini-enquête. “Er zijn relatief veel Westerlingen die bewust kiezen voor Westerwolde en daar ook erg blij mee zijn. Daar liggen voor ons kansen.”

Lok verwacht dat de eerste concrete activiteiten voor de zomer van dit jaar in uitvoering zijn.