Meer Generatie Wonen in het Groen

SCHEEMDA - Jan Leegwater

SCHEEMDA - Jan Leegwater

Werkgroep zoekt jongeren die in Scheemda willen wonen

SCHEEMDA – De Werkgroep Meer Generatie Wonen is op zoek naar jongeren die zich in Scheemda willen vestigen. Dat zegt Jan Leegwater, voorzitter van de werkgroep en met projectontwikkelaar Joop Govaars de drijvende kracht achter het concept. Het doel is om 24 woningen achter de Jumbo in Scheemda te bouwen, waar drie generaties zich zullen vestigen. De animo onder ouderen is groot, nu willen Leegwater en consorten de behoefte onder jongeren peilen.

Want van de 24 woningen zullen er zes tot tien woningen bestemd zijn voor jongeren, afhankelijk van de vraag. De werkgroep heeft op verschillende plekken inspiratie opgedaan om dit concept te ontwikkelen. Een bezoek aan het Duitse Oldenburg was daarbij doorslaggevend. “Ik ben lid van het Nationaal programma Ouderenzorg en vanuit die positie hebben we op verschillende plaatsen in Nederland gekeken welke woonprojecten er zijn”, vertelt Leegwater. “Ook zijn we naar Duitsland geweest met een groepje en hebben daar ideeën opgedaan. Wat hun kunnen doen, willen wij op een andere wijze in Scheemda toepassen.” Het plan Meer Generatie Wonen in het Groen is gericht op jong én oud. Een derde van de 24 woningen is bestemd voor jongeren, weer een derde is gericht op tussengeneraties met een gezin en de overige woningen zijn bestemd voor ouderen. “Het wordt een complex dat los van elkaar wordt gebouwd maar wel tot een complex behoort”, omschrijft Leegwater het plan. “We hebben eerst gekeken of er interesse onder ouderen is en die interesse is er weldegelijk. De jongeren hebben we nog niet goed benaderd. Wel heb ik met een aantal jongeren gesproken bij de supermarkt en hen gevraagd of ze eventueel interesse hebben. Een aantal van hen heeft aangegeven in Scheemda te willen blijven wonen. Dat is ook ons doel, we willen de jongeren niet naar de Stad laten verhuizen maar we willen ze behouden voor Scheemda.” Volgens de voormalig burgemeester van Scheemda speelt het concept Meer Generatie Wonen in op de toekomstige behoefte. “Er gaan veel jongeren ’s ochtends in de trein naar Groningen en die keren ’s avonds ook terug. Ook in het kader van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda kan dit project een belangrijke rol spelen. Het personeel van het ziekenhuis krijgt daardoor de kans in Scheemda te gaan wonen, waar ook jonge medewerkers zich dan kunnen vestigen.”

Enthousiast

Het plan is ontwikkeld met projectontwikkelaar Joop Govaarts uit Bodegraven en de lokale overheid heeft zich volgens Leegwater al achter het plan geschaard. “Ik heb met de gemeente Oldambt gesproken en zij is razend enthousiast”, aldus de bestuurder. “Ook woningcorporatie Acantus staat er positief tegenover. Het is nu zaak om de financiering rond te maken, daar valt of staat het mee. Ik ben voornemens enkele grote banken te benaderen met dit plan en hen de voordelen van dit concept uit te leggen. Hopelijk zijn ze bereid dit project te financieren.” Dat het plan kansen biedt is volgens Leegwater duidelijk, want er hebben zich al verschillende gemeenten gemeld om meer informatie te krijgen over dit concept. “Er zijn al tien tot twaalf gemeenten die gevraagd hebben of we willen langskomen om uitleg te geven. Maar ik kom hier vandaan en we laten het eerst in Scheemda gebeuren.”

Het concept Meer Generatie Wonen kan volgens Leegwater ook bijdragen aan de leefbaarheid in het dorp. De achterliggende gedachte is dat de bewoners van de 24 woningen naar elkaar omzien. Ouderen vereenzamen zo niet en ouders met kinderen hebben zo oppas in de buurt. “Deze drie generaties door elkaar dragen bij aan de leefbaarheid. Ouderen kunnen bijvoorbeeld ook een boompje snoeien voor hun buren”, legt Leegwater uit.

Om jongeren te interesseren en te informeren over het Meer Generatie Wonen is er een informatieavond belegd in Café Onder de Toorn in Scheemda. Deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot pakweg 21.00 uur. Meer informatie over het project is verkrijgbaar bij werkgroepvoorzitter Jan Leegwater. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0597 – 592 974.