Stuurgroep Sportwijk moet Veendam Noord in beweging krijgen

VEENDAM - Patrick de Vries

VEENDAM - Patrick de Vries

VEENDAM – De wijk Veendam Noord draagt sinds anderhalve maand de titel sportwijk. Doel van het initiatief om de inwoners van de wijk meer aan het sporten te krijgen. De populatie die sport loopt namelijk achter bij het landelijk gemiddelde. Coördinator Patrick de Vries wil daar verandering in aanbrengen is blij met de opzet van het initiatief.

De Vries heeft samen met een aantal betrokkenen een stuurgroep geformeerd en dit bestuur wil de komende periode aan de slag om de inwoners van Veendam Noord van hun bank of stoel af te krijgen. Dat gebeurt door het organiseren van diverse sportactiviteiten. “Dit is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen”, legt Patrick de Vries uit. “Het draait om de sport, in de meest brede zin van het woord. Overdag zouden we bijvoorbeeld kunnen starten met een wandelclub, verder zou er bijvoorbeeld een clubje hardlopende moeders ontstaan. We willen het in elk geval samen met de bevolking invullen.” Dat het sporten in Veendam Noord achterblijft kan volgens De Vries te maken hebben met het gebrek aan faciliteiten. “Er zijn in deze wijk ongelooflijk weinig sportfaciliteiten. Verder is vastgesteld dat de sportparticipatie in Veendam Noord ver onder het landelijk gemiddelde blijft. Daar willen we iets aan doen.”

Naast het hoofddoel om de inwoners van de wijk aan het sporten te krijgen kan er volgens de nieuwbakken coördinator een neveneffect uit voortkomen. “Weet je, ik ben een romanticus”, vervolgt De Vries. “Ik zou bijvoorbeeld graag aan de slag gaan met mensen die langdurig werkloos zijn. Zij verliezen soms het contact met de maatschappij en het heeft invloed op hun eigenwaarde. Het zou mooi zijn dat we een aantal weer perspectief kunnen bieden, ook al is het maar één persoon. Wanneer ze trainer of assistent trainer worden bij een bepaalde vereniging, met het behalen van diploma’s weer de prikkel krijgen, ben ik erg tevreden.” Om Sportwijk Veendam Noord te kunnen faciliteren hebben landelijke organisaties voor een termijn van twee jaar subsidies toegezegd. “Daarna is het doel dat de stuurgroep op zelfstandige basis verder gaat”, aldus de coördinator. “Verder willen we naast het invullen van de sportwensen ook de link leggen met de wijk. Als er organisaties of verenigingen zijn die concrete initiatieven hebben en die initiatieven sluiten aan bij de doelstellingen van De Sportwijk zullen we met deze mensen in gesprek gaan.”

Na een periode van voorbereiding start Sportwijk Veendam Noord met een activiteit in maart. Het gaat om een sportevenement waar alle bewoners van de wijk aan mee kunnen doen. Belangstellenden met ideeën en opmerkingen kunnen hierover contact opnemen met Patrick de Vries. Hij is per mail te bereiken via sportwijkveendamnoord@fitlekker.nl of door te bellen met 06 – 2313 5908.