Veenkoloniale vlaktes beplant met struweel

Muntendam Project ANOG

MUNTENDAM – In de striemende kou aan de slag met het beplanten van akkerranden. Enkele leerlingen van AOC Terra uit Groningen gingen vorige week aan de slag onder begeleiding van vertegenwoordigers van de Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Op de akkers van Peter Harry Mulder werd er hard gewerkt.

Het project van de ANOG is twee jaar geleden uitgerold in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Groningen. Bij de overgang van de weg naar de akkers worden de buizen in de sloten beschermd door een laag zand. Op die kleine zandvlaktes wordt struweel gepland. “We pakken dit samen op met de leerlingen”, vertelt coördinator Meindert Sluis. De akkerbouwer heeft zelf een akkerbouwbedrijf in Zuidwending en is daarnaast parttime actief voor de ANOG. “Het gebied is de afgelopen jaren kaal geworden. Dat had te maken met een stukje efficiency waar de boeren op gericht waren.” Onder aanvoering van de ANOG wordt dat hersteld en moet het struweel ervoor zorgen dat de Veenkoloniale vlaktes minder kaal zijn dan nu het geval is. Met de aanwezigheid van enkele leerlingen van AOC Terra zorgde ANOG ervoor dat er ook een stukje kennisoverdracht plaatsvond. “Op school is er minder aandacht voor natuurbeheer”, aldus ANOG-bestuurslid Harry Kremer. “Hier kunnen ze in de praktijk leren wat wij akkerbouwers vandaag de dag doen, dat we niet alleen gericht zijn op dat stukje efficiency, maar ook begaan zijn met de omgeving.”

De struweelbeplanting is bedoeld om de leefomgeving van akkervogels te verbeteren. De aanleiding voor dit project is het feit dat enkele grauwe gorzen zich in de zomer van 2011 in de polder nabij Meeden hebben gevestigd. De boeren die betrokken zijn bij ANOG willen hun verantwoordelijkheid nemen en hun steentje bijdragen aan het verbeteren van die leefomgeving. Overigens konden de leerlingen alleen de bosperceeltjes uitzetten met palen en gaas. De grond was door de lage temperatuur te hard om het struweel te planten. “Als dit een succes wordt willen we dit op een breder niveau uitzetten”, legt Sluis uit. Of het zover komt is nog de vraag, feit is wel dat de ANOG aan draagvlak wint bij de boeren.

Muntendam Project ANOG