Oost-Groningen dringt aan op tegemoetkoming bevingsschade

OUDE PEKELA/VEENDAM/WEDDE/WINSCHOTEN – De vier Oost-Groninger gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Pekela en Veendam willen dat hun inwoners aanspraak kunnen maken op de compensatieregeling voor aardbevingsschade. In een brief aan minister Kamp dringen de vier colleges hier op aan.

Inwoners van Bellingwedde, Oldambt, Pekela en Veendam die aardbevingsschade ondervinden als gevolg van de gaswinning, kunnen geen aanspraak maken op de compensatieregeling van het Rijk. Burgemeester en wethouders van de vier gemeenten vinden dit onwenselijk en pleiten daarom bij minister Kamp voor gelijke behandeling: “Het is volstrekt onrechtvaardig dat bij het toekennen van vergoedingen ten gevolge van aardbevingsschade onderscheid wordt gemaakt waar de gedupeerde woont.”

In het bestuursakkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel in vertrouwen’ is geregeld dat gedupeerde huiseigenaren uit de gemeenten Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Slochteren, De Marne, Bedum en Winsum, in geval van aardbevingsschade aan hun woning een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. De schade moet minstens € 1000 bedragen. Deze premie van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering kan oplopen tot € 4000.

De gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Pekela en Veendam maken geen deel uit van bovenstaande ‘kern gemeenten’. Hun inwoners hebben daarom geen recht op de compensatieregeling. Inmiddels zijn bij de vier gemeenten in totaal meer dan 300 schademeldingen binnengekomen.