‘SOOOG wil niet in gesprek met ouders Rhederbrug’

BELLINGWOLDE/OOSTWOLD – Een delegatie van de ouders van OBS Rhederbrug meldde zich vorige week donderdag al om half negen ‘s ochtends aanwezig in Oostwold voor een overleg met het College van Bestuur van SOOOG. Aanleiding was het besluit van een meerderheid van de raad van Bellingwedde op 22 januari om de school niet over te nemen. SOOOG wil de school met ingang van 1 augustus 2015 sluiten. Bij de ouders en inwoners van Rhederbrug riep dit veel vragen op. De Westerschool, waar de kinderen uit Rhederbrug dan straks naar toe moeten, zit vol. Of er een noodlokaal komt, of bijgebouwd gaat worden, daar geven SOOOG en gemeente geen antwoord op. Tijdens de raadsvergadering op 22 januari jongstleden gaf wethouder Van der Tuin aan dat de ouders de huisvesting zelf moeten bespreken met SOOOG. De volgende dag is er direct vanuit Rhederbrug een brief naar SOOOG gestuurd met het verzoek om een gesprek. Dit zou op 5 februari plaatsvinden, maar de delegatie kwam niet verder dan de voordeur. SOOOG wenste alleen met de ouders te spreken. De adviseurs die de ouders mee hadden genomen, waren niet welkom. Ook weigerde het College van Bestuur, de heren Hansen en Hulst, inzage in de stukken waar de ouders om gevraagd hadden: het advies en de instemming van de MR en de fusie-effectrapportage. En aan wat de wethouder had gezegd had SOOOG ook geen boodschap, dit was de verantwoordelijkheid van de wethouder. De delegatie is zeer teleurgesteld huiswaarts gekeerd. SOOOG schrijft op haar website, en in allerlei stukken, transparant en open te willen zijn, en dat er nauw en goed samengewerkt moet worden met ouders. Daar is vandaag niets van gebleken. De delegatie gaat zich beraden op eventuele vervolgstappen.