Zeven prioriteiten in Veiligheidsplan Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal is een veilige gemeente om in te leven, wonen, werken en uit te gaan. Dat blijkt uit zowel burgeronderzoek, de Veiligheidsmonitor als politiecijfers. In het Veiligheidsplan 2015-2018 staat dat ook specifiek vermeld. In het plan benoemt het college een zevental prioriteiten om de veiligheid verder te waarborgen.

Deze prioriteiten worden door de raad vastgesteld aan de hand van actuele cijfers, trends en ontwikkelingen. In 2015 zijn het terugbrengen van alcohol- en drugsgebruik en de daaraan gerelateerde criminaliteit en overlast zo’n prioriteit. Hierbij wordt opgemerkt dat overmatig alcohol- en drugsgebruik ook dikwijls de basis is voor andere veiligheids- en gezondheidsproblemen.

Verder staan woninginbraken of –overvallen en straatroof of –overvallen op de lijst van prioriteiten voor 2015. Hetzelfde geldt voor geweldszaken, de aanpak van problematische jeugdgroepen, huiselijk geweld, een veilige publieke taak en ondermijnende criminaliteit. Het college heeft het Veiligheidsplan 2015-2018 vastgesteld en stelt de raad voor dit ook te doen.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van integraal veiligheidsbeleid werkt de gemeente nauw samen met strategische partners. Het gaat niet alleen om de politie, brandweer en openbaar ministerie, maar ook om ondernemers, woningbouwcorporaties, wijkraden, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, reclassering en jongerenwerkers.

Het Veiligheidsplan is anders opgezet dan in voorgaande jaren. Er komen uitsluitend thema’s aan de orde op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarmee wordt aangesloten bij de systematiek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer ‘fysieke’ thema’s zoals verlichting, verkeer en brandveiligheid staan niet meer in het Veiligheidsplan, omdat ze zijn geborgd in specifieke beleidsplannen.