Daling aantal comazuipers in Stadskanaal

STADSKANAAL – In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen blijft het aantal jongeren in de regio Zuidoost Groningen dat zich bewusteloos drinkt dalen. Moesten in 2009 nog 68 jongeren zich laten behandelen in het Refajaziekenhuis, vorig jaar waren dat er 26. De gemeente Stadskanaal zet, samen met allerlei andere partners, al jarenlang in op alcoholmatiging onder jongeren en is blij met de dalende tendens.

De jongeren die zich in 2014 met een zogenoemde intoxicatie (alcoholvergiftiging) in het ziekenhuis terechtkwamen zijn veelal tussen de 18 en 25 jaar. De jongste was niet veel ouder dan 13. In veel gevallen nuttigden zij de alcohol thuis of op straat. De jongeren komen niet alleen uit de gemeente Stadskanaal. Meer dan de helft van de intoxicaties betreft jongeren uit omringende gemeenten.

Volgens de gemeente is de daling van intoxicaties bij jongeren mede te danken aan de ‘ketenaanpak’. In 2009 heeft de gemeenteraad van Stadskanaal al een integraal plan van aanpak met betrekking tot alcoholmatiging onder jongeren vastgesteld. In 2010 is het lokale Convenant Veilig Uitgaan getekend, waarbij de gemeente samenwerkt met politie, OM, horeca en Refaja.

Sinds het ziekenhuis is aangesloten bij het lokale Convenant Veilig Uitgaan, kunnen bezoekers van deelnemende horecagelegenheden die eerste hulp nodig hebben meteen naar de spoedeisende hulp. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de huisartsenpost. Per kwartaal levert het ziekenhuis de gemeente een anoniem overzicht van het aantal opnames dat gerelateerd is aan alcohol, drugs of een combinatie van beiden.

De gemeente werkt ook samen met andere partners, zoals onderwijs, sportclubs en supermarkten. Zo faciliteert de gemeente onder meer preventieprogramma’s op scholen, is aangesloten op het programma Makluk Zat en nodigt jaarlijks leerlingen van Noorderpoort uit op het gemeentehuis voor de Wegwijsdag. Tijdens deze dag komen leerlingen zelf met ideeën voor alcoholmatiging onder jongeren, die ook worden uitgevoerd.