Bellingwedde wil geen aardgaswinning bij Langebrug

image

Raad wil mogelijke aardbevingen voorkomen

WEDDE – Daar waar er in Den Haag druk werd gesproken over de verlaging van de aardgaswinning in de provincie Groningen, kwam de situatie specifiek aan het licht in de gemeente Bellingwedde. De gemeenteraad nam vorige week een motie aan waarin het college werd opgeroepen al het mogelijke te doen ten einde aardgaswinning bij Langebrug nabij Blijham te voorkomen.

image

Donderdagavond deed de oppositie in Den Haag haar best om de gaskraan een stukje dicht te draaien, maar minister Kamp kwam niet verder dan de afspraak dat er tot 1 juli minder gas wordt gewonnen en dat er tegen die tijd een besluit wordt genomen over de rest van 2015. Tegelijkertijd vergaderde de gemeenteraad in Bellingwedde en de raad nam een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ aan waarin het college werd opgeroepen alle beschikbare middelen in te zetten om de aardgaswinning bij Langebrug nabij Blijham te voorkomen. De raad kwam tot dit besluit nadat er een week eerder een informatieavond voor raadsleden werd gehouden. De NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en het ministerie van Economische Zaken vertelden daarbij ieder hun verhaal over de aardgaswinning. De conclusie van deze voorlichtingsavond was dat het niet uit te sluiten is dat er een aardbeving kan optreden als gevolg van aardgaswinning bij Langebrug. De coalitiepartijen Partij van de Arbeid, CDA, VVD en de constructieve oppositiepartner Plaatselijk Belang Bellingwedde gaven aan het niet acceptabel te vinden dat de Bellingwedder burger hier mogelijkerwijs negatieve gevolgen van zou ondervinden.

Niet gewenst

De aanleiding voor dit besluit is volgens CDA-fractievoorzitter Flip Klatter de recente informatieavond in het gemeentehuis in Oude Pekela en de voorlichtingsavond in Bellingwedde op 5 februari jongstleden. De christen democraten concludeerden daaruit dat aardgaswinning bij Langebrug absoluut niet gewenst is en daar sloten de coalitiepartijen PvdA en VVD zich samen met oppositiepartner PBB bij aan. “Het Staatstoezicht op de Mijnen vertelde in Pekela over de ontwikkeling dat er minder gas werd gewonnen bij Loppersum en meer bij Sappemeer”, aldus Klatter. “Daarop heb ik ze voorgelegd dat ze na een half jaar intensiever boren in Sappemeer al te maken kregen met aardbevingen. Dit terwijl dat orgaan aangaf dat dit de toekomstige weg was. Daarop zeiden wij: dat moeten we hier niet willen.” Het vergunningstelsel om te gaan boren verloopt via het Ministerie van Economische Zaken. Echter, voordat er geboord kan worden bij Langebrug dient er een pijpleiding te worden aangelegd. “En daar gaat de gemeente Bellingwedde wél over”, aldus Klatter. “Op een gegeven moment zal de NAM – wanneer Economische Zaken het wil – wel toestemming krijgen. Maar we moeten als gemeente dit geluid laten horen, er als gemeente alles aan doen wat in onze macht ligt. Daar is deze motie ook voor bedoeld.”