Bert Kolk

HOOGEZAND - Bert Kolk

Bert Kolk is manusje van alles in Hoogezand-Sappemeer. Hij is voorzitter van de Ouderraad en houdt zich ook bezig met het nieuw te bouwen gasthuis. Kolk doet een oproep voor het werven van vrijwilligers.

HOOGEZAND - Bert Kolk

De afdeling Hoogezand-Sappemeer en Slochteren van Humanitas zoekt vrijwilligers voor het Gasthuis. Naar verwachting zal het nieuwe Gasthuis of hospice aan de Kerkstraat in Hoogezand eind 2015 in gebruik worden genomen. Daar de vrijwilligers vooraf geschoold moeten worden is Humanitas nu reeds zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Op dinsdag 17 februari (vandaag) is er een informatiebijeenkomst in het kantoor van Humanitas aan de Kerkstraat 161 te Hoogezand. In de bijeenkomst wordt uitgelegd wat het werken als vrijwilliger in een Gasthuis inhoudt. In principe kan iedereen vrijwilliger in het Gasthuis worden. Een specifieke opleiding is niet nodig. Wel zal worden gevraagd om minimaal 4 uur per week beschikbaar te zijn. De diensten in het Gasthuis zijn van 9 ’s morgens tot ongeveer 11 uur ’s avonds. Dus de vrijwilligers hebben een morgendienst of een middagdienst of een avonddienst. Iedereen mag vrij kiezen voor welke dagdeel hij of zij aanwezig wil zijn. Er wordt volgens een rooster gewerkt. Het rooster is ruim van te voren bekend.

Alvorens ingezet te kunnen worden krijgen de vrijwilligers een scholing. Dit is een cursus van minimaal 10 dagdelen. In deze cursus wordt aangeven wat van een vrijwilliger verlangd wordt en ook hoe men kan omgaan met mensen, die stervende zijn. Van de vrijwilligers wordt geen specifieke opleiding gevraagd. Het gaat om mensen, die bereid zijn de medemens helpen.

Humanitas ondersteunt de vrijwilligers in hun taak. De afdeling Humanitas Hoogezand-Sappemeer/Slochteren is een zeer actieve vereniging met veel activiteiten en ruim 260 vrijwilligers, die op veel terreinen hun diensten aan de samenleving aanbiedt. Humanitas voert een beleid waarin de vrijwilligers volledige erkenning krijgen voor het nuttige werk dat hij of zij voor de samenleving doet. Ook biedt zij een reis- en onkostenvergoeding en een vrijwilligersverzekering.

De informatiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers begint om 19.30 uur. Na de informatiebijeenkomst kan men besluiten of men er voor voelt vrijwilliger in het Gasthuis te worden. Heeft men geen tijd of gelegenheid te komen dan kan men bellen met het kantoor. Het telefoonnummer van het kantoor van Humanitas is 0598-383048. Er wordt dan een afspraak gemaakt.