“Windmolens passen niet in unieke karakter van het landschap”

image

Harm Evert Waalkens nieuwe voorzitter Stichting Landschap Oldambt

FINSTERWOLDE – Met voormalig Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens heeft Stichting Landschap Oldambt een nieuwe voorzitter van formaat. Na een carrière die hem overal bracht wil de geboren ‘Finnewoldster’ zich weer inzetten voor het gebied wat hem zo dierbaar is. De nieuwe voorzitter wil namelijk met kracht het Oldambt promoten. De uniciteit van het landschap staat daarbij voorop en volgens Waalkens passen hierin geen grote windturbines.

 

Met de aanstelling van Waalkens als voorzitter heeft Stichting Landschap Oldambt (SLO) een politiek zwaargewicht in huis gehaald. De eigenaar van een biologisch melkveebedrijf in Finsterwolde heeft een lange imagepolitieke loopbaan achter de rug. Voor de Partij van de Arbeid maakte Waalkens bijna twaalf jaar deel uit van de Tweede Kamer, als woordvoerder op het gebied van de agrarische sector en ontwikkelingen op het platteland. Die kennis wil hij nu benutten voor ‘zijn’ Oldambt. “Ik ben de hele wereld over gezworven, heb deelgenomen aan gesprekken met economen uit allerlei delen van de wereld”, begint hij. “Nu ben ik terug in ‘Finnewold’. Dit is zeker niet mijn laatste kunstje, sta met mijn 66 jaar nog middenin het leven en ben nog altijd zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. Dat wil ik gebruiken om me in te zetten voor het Oldambt.” Waalkens heeft een aantal speerpunten als nieuwe ‘preses’ van de stichting. Want alhoewel in het huidige beleid van de provincie Groningen en het Rijk het Oldambt niet direct in aanmerking komt als regio waar windmolens worden geplaatst, voelt Waalkens de dreiging van windmolens weldegelijk. “De provincie Groningen heeft afspraken met het rijk om een bepaalde hoeveelheid duurzame energie op te wekken en daarvoor zijn verschillende scenario’s opgezet. Het Rijk zal de provincie houden aan de afspraak, terwijl er ook projectontwikkelaars en andere belanghebbenden zijn in dit verhaal. De dreiging van de komst van windmolens is er dus zeker”, is zijn mening. “Ze passen niet in het unieke karakter van het landschap. Niet voor niets worden de polders langs de Dollard-kust aangemerkt als UNESCO Werelderfgoedgebied. Dat moeten we koesteren.”

Groene Loper

Naast het uitgesproken standpunt tegen windmolens in het Oldambt wil Stichting Landschap Oldambt ervoor zorgen dat de Blauwestad meer betrokken wordt bij het unieke landschap. “We kunnen ons druk maken om Blauwestad, maar het ligt er. Laten we het gebied dan ook gebruiken als drager voor promotie van het gebied. Het plan is om vanaf Blauwestad een Blauwe Loper te laten aanleggen voor de verbinding met Winschoten. Wij pleiten voor een Groene Loper naast de Blauwe Loper. Deze Groene Loper zorgt voor de verbinding met het Oldambt. De Blauwestad kan namelijk veel beter verbonden worden met het unieke landschap.” Met de steun van enkele honderden donateurs zegt Waalkens dat Stichting Landschap Oldambt een brede steun geniet van de lokale bevolking. De kersverse voorzitter roept de Provinciale politiek dan ook op om oog te blijven hebben voor het Oldambt. “Het Oldambt is de laatste jaren ‘stief bedeeld’, maar ik hoop dat de politiek ook door blijft gaan qua aandacht voor het landschap.” Om het Oldambt verder onder de aandacht te brengen wil de SLO de nieuw gekozen Statenleden van de provincie Groningen in mei uitnodigen. Om kennis te maken, om het Oldambt te ruiken, te beleven en te proeven. Waalkens zal de taak als gids met liefde vervullen. “Ik wil een ambassadeur van het Oldambt zijn. We mogen trots zijn op dit prachtige gebied met haar unieke karakter. Daar zal ik me de komende jaren met alle liefde voor inzetten.”