Scholengroep OPRON investeert in kwaliteit

VEENDAM – Scholengroep OPRON zet dit schooljaar extra in op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De komende periode gaat de aandacht uit naar extra ondersteuning en begeleiding van de scholen en het opzetten van permanente scholing van leerkrachten.

Scholengroep OPRON investeert massief in de kwaliteit van het onderwijs de komende jaren. In 2015 is extra geld vrijgemaakt bovenop de reguliere begroting. Er is een traject opgestart met als motto “Geef groei de ruimte”. Achterliggend doel is om de komende jaren weer meer leerlingen in te schrijven door de OPRON scholen aantrekkelijker te maken voor leerlingen en ouders. Daartoe wordt geïnvesteerd in onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling. Deze investering leidt tot betere scholen waar leerlingen met nog meer plezier naar toe gaan. Uitgangspunt van het beleidsplan dat nu uitgewerkt wordt, is dat leerlingen op de OPRON scholen optimaal worden voorbereid op een leven in onze snel veranderende maatschappij.

Een mooi voorbeeld van de omwenteling die op dit moment in de organisatie plaatsvindt is obs De Mieden in Meeden. Deze school is de afgelopen jaren door de Inspectie van het Onderwijs als zeer zwak beoordeeld. Inmiddels functioneert de school ruimschoots boven het basisniveau en is de inspectie door OPRON uitgenodigd om de school opnieuw te beoordelen.

Nieuwe start

Met het beleidsplan dat nu ontwikkeld wordt maakt OPRON een nieuwe start. De verhuizing per 1 maart van het bestuurskantoor van Stadskanaal naar Veendam past daar goed bij. “Veendam ligt mooi centraal tussen al onze scholen en tegelijk geeft deze verhuizing de mogelijkheid om te besparen op de kosten van het bestuurskantoor”, aldus Jan Paul ten Brink, bestuurder bij Scholengroep OPRON.

“Daarnaast zetten we flankerend beleid in om grip te krijgen en te houden op de evenwichtige opbouw van ons personeelsbestand, onder andere qua leeftijdsopbouw. Dit beleid heeft tot doel om oudere leerkrachten de mogelijkheid te bieden om vroegtijdig helemaal of deels te stoppen met werken. Daarmee willen we voorkomen dat jongere leerkrachten moeten worden ontslagen door de krimp van het aantal kinderen in onze regio. Door tegelijkertijd te investeren in de kwaliteit van onze medewerkers kunnen we leerlingen straks de garantie geven dat ze op onze scholen ‘de tijd van hun leven’ hebben en het best mogelijke onderwijs krijgen.”