D66 Oldambt pleit voor ‘Kampongmodel’ in Winschoten

image

Democraten nemen voortouw in sportdebat

WINSCHOTEN – De D66-fractie in de gemeente Oldambt pleit voor een buitensportaccommodatie waar alle buitensporten in Winschoten gevestigd zijn. Het zogenoemde ‘Kampongmodel’ speelt in op de krimp en voorziet dat verenigingen op termijn teruglopen in ledenaantal. Een investering in de toekomst kan ervoor zorgen dat clubs op de huidige locatie op termijn geen last hebben van te zware exploitatielasten. Ook kan de eenmalige investering de gemeente in de toekomst ontlasten. Commissielid Wim Houwen is optimistisch over het idee, al wil hij benadrukken dat de discussie ‘van onderop’ gevoerd dient te worden.

image

Het idee bij de D66-fractie is ontstaan nadat de partij is gaan brainstormen over de krimpopgave. Commissielid Wim Houwen liet zich hierbij inspireren door Kampong, de grootste omni-sportvereniging met meer dan vijfduizend leden en waarbij alle buitensporten op één locatie zijn gevestigd. De geboren Winschoter ziet hier in de toekomst wel iets in. Alleen wel wanneer de sportverenigingen niet onwelwillend tegenover het plan staan. De buitensportverenigingen zelf namen al een belangrijke stap, toen ze op initiatief van voetbalvereniging WVV in november 2014 bij elkaar kwamen. Daar werd de intentie uitgesproken om nader kennis met elkaar te maken en werd er een werkgroep in het leven geroepen die het traject moet gaan verkennen. “Het heeft te maken met de krimp in dit gebied”, aldus Houwen. “Er zijn op termijn minder inwoners en minder jongeren in Winschoten. De clubs gaven op de avond bij WVV aan dat ze verwachten te groeien. Ik gun het ze, maar het is voor de lange termijn niet realistisch.” Vandaar dat Houwen het idee oppert om de buitensport in Winschoten te centreren. “Het ledenaantal zal dalen en de exploitatie zal steeds meer op de begrotingen van de verenigingen drukken. Het aantal clubs en accommodaties drukt nu al op de begroting van de gemeente Oldambt. Wanneer we de buitensport centreren worden de kosten op de lange termijn navenant lager.”

Brede school

Met één locatie voor de buitensport verwacht commissielid Houwen dat de sport juist een boost krijgt. Het onderwijs is in zijn ogen een belangrijke partner voor de toekomst. “Obesitas, oftwel overgewicht, is in dit gebied best wel een dingetje”, vervolgt hij. “Om dat aan te pakken is het in mijn ogen een idee om de scholen in Winschoten bij het plan te betrekken. Het model heeft niet zozeer één doel, maar er zijn meerdere doelen mee gediend. Een brede school met een complete sportaccommodatie in de buurt kan zorgen voor een kostenbesparing in eerste instantie, maar kan daarnaast de brug zijn voor kinderen om buiten school bij een sportvereniging te gaan.” Houwen beseft zich terdege dat er clubs zijn die schrikken van het plan. “Niemand staat op dit moment te springen om vergaande samenwerking met elkaar aan te gaan. Maar je moet ergens een piketpaal slaan. De clubs moeten onder hun leden zelf deze discussie opzetten en leden kunnen dan meedenken. Hoe staan we er voor? Hoe gaat het over een aantal jaren? Wat zijn de knelpunten voor een verhuizing naar één complex? Dit plan zal ongetwijfeld veel weerstand opleveren, maar ik wil de verenigingen meegeven dat ze de traditie en historie niet zullen verliezen. Die herinneringen verhuizen mee naar een nieuwe locatie.”

Een plan wat over pakweg tien jaar werkelijkheid moet worden, al wil Houwen zich niet laten vastpinnen op een jaartal. “De welwillendheid moet vanuit de verenigingen zelf komen. Zij moeten gezamenlijk tot de conclusie komen dat verregaande samenwerking de toekomst is”, vindt de D66’er. “Als het aan D66 ligt gaan we liever vandaag dan morgen aan de slag met het plan, maar we beseffen ons ook heel goed dat het dan op problemen stuit. Aan de andere kant, zou je anders willen dat je als club over een aantal jaar niet meer bestaat? Dat gevaar bestaat, vandaar dat we als D66 deze discussie willen aanzwengelen.”