“De Groningers willen dat er weer naar hen geluisterd wordt”

BRAM-SCHMAAL Groninger Belang hoopt serieuze rol van betekenis te spelen

GRONINGEN/VEENDAM – Liefst negentien partijen hopen op 18 maart een of meer zetels te bemachtigen in de Provinciale Staten in Groningen. Onder die negentien partijen zitten een hoop nieuwkomers, waaronder Groninger Belang. De nieuwe partij is een samenwerking van 16 lokale partijen uit de hele provincie. Juist daardoor denkt lijsttrekker Bram Schmaal dat Groninger Belang sterk staat. Niet voor niets, want Groninger Belang wil een serieuze rol van betekenis spelen. “Met één of twee zetels kun je net zo goed niet meedoen, dan heb je namelijk niets te vertellen.”
De presentatie van Groninger Belang, eind januari bij café Hammingh in Garnwerd, zorgde al voor een euforisch gevoel bij alle aanwezigen. De stemming was opperbest en de nieuwe partij zette hoog in. Lijsttrekker Bram Schmaal werd gepresenteerd en hij vertelde dat wanneer je het aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zou omrekenen naar de provinciale verkiezingen, Groninger Belang wel eens uit zou kunnen komen op tien zetels. Realisme is er echter ook.
“De peilingen van 1Vandaag gaven aan dat vijftien procent van de kiezers lokaal gaat stemmen en Maurice de Hond peilde tien procent lokale kiezers”, legt hij uit. “Één ding weten we zeker en dat is dat peilingen nooit kloppen, haha. Een concreet aantal is lastig aan te geven, wel willen we serieus meedoen. We zijn bereid aan te schuiven in een college, maar niet ten koste van alles.” Daar heeft Schmaal een punt. Want er is weldegelijk een kloof tussen de ambities van Groninger Belang en de huidige zittende macht. Daar waar de meeste partijen in Provinciale Staten de gaswinning geleidelijk aan willen afbouwen, er wordt bijvoorbeeld eerst ingezet op 30 miljard kuub per jaar, wil Groninger Belang drastische maatregelen. “Een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen van 16 januari 2013 zegt dat een winning van 12 miljard kuub per jaar veilig is”, aldus Schmaal. “Hoe kunnen de huidige partijen dan met droge ogen beweren dat ze gaan voor veiligheid? Dat klopt dus niet, want de getallenbingo die nu plaatsvindt heeft daar niets mee te maken. De huidige partijen gaan voor leveringszekerheid en zetten veiligheid op de tweede plaats. Wij willen dat anders en zetten daar vol op in.” Groninger Belang heeft dan ook een actieplan georganiseerd. “Groningen verdient de stap vooruit”, vindt de lijsttrekker. “Er wordt in de huidige discussie alleen maar teruggekeken. Wij kijken juist vooruit.” Dat doet de partij aan de hand van elf punten, waarmee de problematiek volgens Groninger Belang adequaat wordt aangepakt. Schmaal zet de belangrijkste punten van deze elf op een rij.
“Allereerst pleiten wij dus voor 12 miljard kuub per jaar in plaats van 30 miljard. Verder moet de bewijslast worden opgekeerd, voor alle winningen van delfstoffen, dus ook zoutwinning. Voor de objecten in het winningsgebied moet er een waardegarantie worden afgegeven, ook moet er direct begonnen worden met het verstevigen van gebouwen in het gebied. Alle schade dient te worden uitbetaald door het ministerie van Economische Zaken in combinatie met de NAM. Naast trilschade dient ook de schade door bodemdaling worden vergoed. Daarnaast moet er écht onafhankelijk onderzoek naar veiligheid komen door dit niet meer bij Staatstoezicht op de Mijnen onder te brengen, maar bij een orgaan als Onderzoeksraad voor de Veiligheid.”
Financiën
De lijsttrekker uit Veendam zet met zijn partij in op een financiële component, wat bestaat uit twee delen. Allereerst dient alle schade te worden vergoed.  “Dus reparaties, versterkingen, nieuwbouw, extra bouwkosten en een uitkoopregeling”, vervolgt Schmaal. “Daarbij pinnen we ons niet vast op een bedrag. Er wordt een bedrag van 6,5 miljard genoemd, maar dit blijkt exclusief scholen en bijzondere gebouwen te zijn. Daarnaast zetten we in op een compensatie van tien procent van de opbrengsten uit het Groninger gasveld. Dit is voor het Rijk een prikkel om zo weinig mogelijk gas uit het veld te halen, iets wat de veiligheid bevordert. Het geld wordt in een fonds gestopt en vanuit het rendement van het fonds komt er structureel geld beschikbaar. Met een rendement van twee procent per jaar op dat fonds kunnen we jaarlijks ongeveer 40 miljoen besteed worden aan Groningen. Dat geld wordt ingezet voor werkgelegenheid en we willen het gebruik van duurzame energie ermee stimuleren.”
Met een stem op Groninger Belang wordt er volgens Schmaal weer geluisterd naar de Groningers. Richting de Statenverkiezingen van morgen (woensdag) is de Partij van de Arbeid met 12 zetels de grootste uitdager.
“We zijn er klaar voor”, laat hij weten. “De stem van de burgers moet weer worden gehoord. Als we kijken naar de windmolendiscussie bij Meeden, dat moet anders. Daar willen wij – voorzover dat nog mogelijk is – verandering in aanbrengen. Maar daar hebben we de Groningers bij nodig.” Groningen is gewaarschuwd, want Groninger Belang zou wel eens een schok door het provinciehuis kunnen laten gaan. De achterban is er, nu is het wachten wie er op de partij stemt. “Het vertrouwen in de politiek is weg, en terecht. Nu is het aan ons om dat vertrouwen terug te winnen.”