Veendam vraagt provinciale subsidie voor aanpak centrum

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft een subsidieaanvraag bij de provincie Groningen ingediend voor de aanpak van het centrum van Veendam. Door schaalvergroting, internetaankopen en demografische ontwikkelingen heeft de detailhandel in Veendam het niet gemakkelijk. Daarom doet de gemeente een beroep op de provincie om de leefbaarheid van het centrum te verbeteren.
Veendam investeert al geruime tijd in de ontwikkeling van haar centrum en werkt op basis van het Masterplan Centrum sinds 2001 aan het compact maken en houden van het kernwinkelgebied. De bedoeling is om een aantrekkelijk winkelvestigingsklimaat en een voor de bezoeker aantrekkelijke entourage te behouden en te versterken.
Reeds eerder heeft het college van Gedeputeerde Staten van Groningen (GS) subsidies toegekend voor de centra van Delfzijl en Oldambt. Onlangs heeft GS aangegeven dat ook vele andere centra in de provincie het moeilijk hebben. De gemeente Veendam vindt het een positief signaal van GS dat ook andere centra een beroep op de provincie kunnen doen met als doel de leefbaarheid van de kernen te vergroten. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het lijkt er op dat de gemeente Veendam te goed op de winkel heeft gepast en daardoor wordt overgeslagen. De gemeente Veendam had echter al geruime tijd een goed onderbouwd overzicht gereed van noodzakelijke en wenselijke maatregelen om het centrum aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Het dringende beroep aan de provincie is dan ook om de gemeente Veendam tegemoet te komen in het berekende tekort van circa € 12 miljoen op alle in de aanvraag genoemde maatregelen.”