Veel kritiek raad Stadskanaal op Woonvisie

“Het is geen visie meer, maar achter de feiten aanloopstuk”

 

STADSKANAAL – De gemeenteraad in Stadskanaal heeft forse kritiek geuit op de opgestelde Woonvisie van wethouder Roelof Plieger (CDA). De visie mist volgens verschillende raadsfracties essentiële informatie om een strategisch document in handen te hebben. Raadslid Klaas Pals (D66) was nog het meest kritisch in zijn betoog: “Het is een magere poging grip te krijgen op de toekomst. De visie beoogt kwantiteit en kwaliteit, maar blijft steken in heel veel goede wil.”

Pals was niet de enige in zijn betoog, want ook Monique Kroom (PvdA) en Boudy Meertens (GemeenteBelangen Stadskanaal) hadden eveneens diverse op- en aanmerkingen op het plan van wethouder Roelof Plieger. Kroom maakte zich vooral zorgen over de betaalbaarheid van de sociale woningbouw in Stadskanaal. “Het is zorgwekkend dat de woonlasten zo hoog zijn”, vertelde ze. “Ook de Participatieraad en De Koepel spreken hierover in hun commentaar op de Woonvisie.” Ook wilde Kroom inspraak hebben op de Woonvisie om deze na pakweg twee jaar bij te stellen als de situatie daarom vraagt. Want de partij miste ook bepaalde punten op het aspect Duurzaamheid in het plan. “Bij nieuwbouw, neem als voorbeeld de bouw van veertig woningen in Musselkanaal”, stelde Kroom. “Daar past geen zonnepaneel meer op, anders kom je boven de norm qua betaalbaarheid van woningen uit. Dat is zorgwekkend.” Ook gaf de PvdA Plieger de opdracht zich ‘harder en concreter’ op te stellen en een ‘brandbrief’ naar Den Haag te sturen om aandacht te vragen voor deze specifieke krimpregio.

Droge ogen

Plieger gaf daarop in beantwoording van de eerste termijn geen al te heldere antwoorden naar de mening van de raad. “Bij de Woonvisie denken we een stevig fundament neer te leggen”, begon hij. De CDA-wethouder onderkende bijvoorbeeld de situatie omtrent de windmolens en het mogelijke effect daarvan op het woongebied. Plieger gaf aan dit in de toekomst te willen ‘monitoren’. Dit tot grote onvrede van Pals. “De wethouder wil toch niet met droge ogen beweren dat u daar niet direct op ingrijpt? Ik begrijp daar niets van”, doelde Pals op de effecten van windmolens op de woningmarkt. “U wilt de effecten over paar jaar monitoren. Ik vind dat rijkelijk laat.” Daarop trachtte Plieger opnieuw aan de raad uit te leggen de Woonvisie weldegelijk goede elementen bevat, maar na verloop van tijd nam de onvrede in de raad toe. Plieger noemde een aantal speerpunten, maar dit kon op weinig bijval rekenen van de raad. Sterker nog, fractievoorzitter Ard Ploeger (GemeenteBelangen) confronteerde de wethouder met de punten en het gegeven dat die juist niet in het document stonden. Wethouder noemt wel deze zaken op, maar die zien we niet terug in de woonvisie. U noemt het voorbeeld jongeren, maar u noemt het niet terug in woonvisie.” Dit was koren op de molen van Pals: ”Het is geen visie meer, maar een achter de feiten aanloopstuk” fulmineerde hij richting de wethouder.

Toen Plieger voor de derde keer in een onsamenhangende betoog belandde, brak burgemeester Galama in voor een schorsing. Het college ging in beraad en na overleg met het college besloot Plieger om het stuk terug te trekken en in een later stadium opnieuw op de agenda te zetten.