Informateur Verschuren wil weinig kwijt over proces

Vorming college GS Provincie Groningen gestart

GRONINGEN – De eerste ronde voor de formatie van een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie Groningen zit in de afrondende fase. Informateur Peter Verschuren (SP-wethouder Hoogezand-Sappemeer) heeft vandaag (dinsdag) de laatste gesprekken en komt in de loop van deze week met meer nieuws.

“De gesprekken lopen, dat kan ik in elk geval bevestigen”, lacht Verschuren. “Na dinsdag ga ik goed nadenken over het feit hoe het verder gaat. Het kan zijn dat er een tweede ronde nodig is, maar het kan ook zijn dat het allemaal wat duidelijker is. Als dat zo is zal er eind deze week een verslag komen.” Dat het bepaald geen sinecure is weet de informateur, die de afgelopen dagen veel tijd in zijn agenda moest opnemen om deze rol goed ten uitvoer te brengen. “Het was een heel gepuzzel qua agenda’s. Dat het CDA als eerste aanschoof was puur toeval. Ik heb de griffie van de provincie Groningen de beschikbare momenten in mijn agenda gegeven en de volgorde is willekeurig.” Verschuren kan dan ook weinig zeggen over een eventueel links college. “Ik heb nog geen college in gedachten. Natuurlijk zet ik in op een college waarin de SP enigszins aan bod komt, maar voor de rest kan ik er weinig over kwijt.”

Vast staat dat de Partij van de Arbeid afgelopen zaterdag aanschoof bij Verschuren. Lijsttrekker William Moorlag voelde zich eerder in de week gesteund door zijn partijgenoten, die na de zware verkiezingsnederlaag zich unaniem achter hem schaarden. “Dat is bemoedigend”, vertelt hij. “We hebben landelijk gezien een zwaar verlies geleden, veertig procent eraf ten opzichte van 2011. Dat verlies is in Groningen zelfs nog extra groot. Dat doet pijn, maar de steun die ik kreeg van mijn partijgenoten heb ik als bemoedigend ervaren.”

Met die bemoediging op zak schoof Moorlag samen met Romke Visser aan bij informateur Verschuren. “Die gesprekken zijn in een goede, rustige sfeer verlopen”, stelt Moorlag, die niet uitsluit dat zijn partij na deze nederlaag zal meeregeren. “Onze lijn is, ongeacht winst of verlies, om zoveel mogelijk van onze idealen te realiseren. Dat lukt doorgaans beter wanneer je bestuursverantwoordelijkheid neemt. Aan de andere kant past ons terughoudendheid na dit zware verlies. We zijn in beginsel bereid verantwoordelijkheid te dragen, maar niet tegen elke prijs. Als we meedoen, zetten we in op een college waarin elke stroming in thuis kan komen. Maar het woord is aan informateur Verschuren, we wachten gewoon af.”

Nieuwkomer Groninger Belang, dé grote winnaar met plus drie zetels, heeft het gesprek op zondag met informateur Verschuren eveneens als ‘prettig’ ervaren. “Het was wat aftasten”, zegt voorman Bram Schmaal. “We zijn als partij tot de conclusie gekomen dat er overeenkomsten zijn in een aantal dossiers. Denk aan de herindeling, waarbij de SP volgens mij net zo instaat als Groninger Belang. Ook de dossiers windmolens en gaswinning hebben overeenkomsten. Dat zegt echter niks over een eventuele formatie. Het proces is in gang, maar we wachten gewoon af hoe het zich zal voortzetten.”