Takendiscussie Oldambt lijkt eindelijk van de grond te komen

image

“Dit moet niet alleen bezuinigingsvoorstellen opleveren”

SCHEEMDA/WINSCHOTEN – Eindelijk, eindelijk, eindelijk. Na vier jaar praten lijkt de gemeente Oldambt eindelijk te starten met de roemruchte Takendiscussie in de gemeenteraad. Doel van de discussie is om te bepalen welke taken de gemeente wél wil blijven uitvoeren en welke taken ze wil afstoten. Fractievoorzitter Gert Engelkens (PvdA) is blij, zijn collega Hiltsje Rijlaarsdam (VVD) ziet wel wat bezwaren.

“We hebben nu weer een beginnetje gemaakt”, stelt Engelkens. “Een aantal jaren geleden waren we er al mee begonnen, ik kan me herinneren dat we als Partij van de Arbeid hierover in 2010 al een motie hebben ingediend met de VVD. Nu krijgt deze discussie dan een vervolg en daar zijn we blij mee. We vinden het goed dat dit wordt opgepakt en het zal eindelijk duidelijk worden welke visie de gemeenteraad op de gemeente Oldambt heeft.” Collega-raadslid Hiltsje Rijlaarsdam (VVD) is een voorstander van de discussie, maar heeft wel bedenkingen bij de achterliggende gedachte. “Het is niet de bedoeling dat het een notitie wordt waaruit het college enkele ideeën voor bezuinigingen kan halen”, aldus Rijlaarsdam. “De discussie moet zich richten op het feit wat voor gemeente we moeten zijn. De burger in Oldambt heeft het idee dat het alleen maar minder wordt en voor dat beeld moeten we waken. Het dient een goed gevoerde, realistische discussie te worden.” Engelkens wil als fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA dat de raad de tijd neemt voor de Takendiscussie. “Het is de bedoeling dat we het per thema gaan bekijken”, vervolgt de sociaal-democraat. “Er zullen bijeenkomsten worden gehouden waarbij we per thema aan de slag gaan. Dus aparte bijeenkomsten over leefbaarheid, sociale voorzieningen en economie met daarbij aanwezige personen uit het veld en externen die hun expertise delen. Wat is er mogelijk in de gemeente Oldambt? Welke taken dienen we zelf uit te voeren en welke stoten we af? Dat zijn vragen die we onszelf moeten stellen.”

image

 

Grenzeloos Goud

Ondanks het feit dat de discussie al enkele jaren duurt vindt de PvdA’er dat het Oldambt ook al concrete dingen heeft opgeleverd. Het rapport ‘Grenzeloos Goud’ herbergt de toekomstvisie van de gemeente en een Takendiscussie kan die visie bijstellen. “Dat is een voorbeeld van de bereikte resultaten van de afgelopen jaren”, vindt hij. “Daarmee zijn we er overigens nog niet. Het is namelijk niet zomaar iets, het gaat wel echt ergens over. In principe zullen we van reguleren naar faciliteren moeten en dat gaan we per beleidsterrein bekijken.” Rijlaarsdam hoopt dat de gemeente Oldambt duidelijke grenzen stelt. “Dat wat de gemeente niet hoeft te doen, hoeven we ook niet te doen”, geeft ze aan. “Want wanneer je dat wél doet kost dat onderaan de streep geld. Het is niet zo eenvoudig als het lijkt, we moeten met elkaar nog veel werk verzetten.”

De intentie van de Oldambtster gemeenteraad is om de Takendiscussie vóór 7 juni af te ronden. “De raad heeft zich als doel gesteld de discussie voor 7 juni af te ronden, maar ik vind dat we niet zo moeten hangen aan die datum. Het gaat erom dat we het zorgvuldig doen en daarbij moet snelheid niet leidend zijn”, sluit Engelkens af.