Toekomst kleine scholen Hoogezand-Sappemeer nog ongewis

KIEL-WINDEWEER/WESTERBROEK – Voor de korte termijn kunnen de ouders van de Albrondaschool en de Jan Ligthartschool even opgelucht ademhalen, maar voor de langere termijn is er nog altijd geen keuze gemaakt. Het college van Hoogezand-Sappemeer wil namelijk alle belanghebbende partijen betrekken in de beslissing voor de toekomst van onderwijzend H-S. In de loop van 2016 wordt er een besluit over de scholen in Kiel-Windeweer en Westerbroek verwacht.

“De komende tijd vinden er een aantal ontwikkelingen plaats die bepalen dat er ook vanuit het aardbevingsperspectief naar de scholen moet worden gekeken”, legt wethouder Erik Drenth (CDA) uit. “Dat houdt in dat de huisvesting van alle schoolgebouwen onder de loep moet worden gehouden. Dit is een traject wat samen met de gemeenten Menterwolde, Slochteren en de NAM is opgestart.” Het traject dat loopt, loopt in alle aardbevingsgemeenten. Daar horen de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde ook bij. “In dit traject wil ik optrekken met Slochteren en Menterwolde”, vervolgt Drenth. Volgens Drenth wordt er namelijk gekeken naar de onderwijshuisvesting in de hele gemeente Hoogezand-Sappemeer. “Tegelijkertijd vindt er in de hele regio krimp plaats. Dan kun je beter in samenspraak met Menterwolde, Slochteren en de andere partijen een visie maken die dit hele gebied betreft. Vandaar dit besluit.”

Het voorlopig openhouden van de Albrondaschool in Kiel-Windeweer en de Jan Ligthartschool in Westerbroek zorgt echter op termijn voor een gat in de begroting. Voor dit jaar heeft Drenth dat gat gedekt. “Die begroting bestaat uit 85 procent uit personeelslasten”, vervolgt hij. “Daarbij is er sprake van ‘bovenformativiteit’. Dat wil zeggen, op sommige scholen is er een leraar teveel. Bij de ene school is dat 0,2 FTE, bij de andere school 0,8 FTE. We gaan dit aantal bovenformatieve leerkrachten als het ware herverdelen. Dit om de vier klassen per school in stand te houden.” Toch is dit geen structurele oplossing. “We zullen van een aantal leraren afscheid moeten nemen. Daarvoor is er een reorganisatieplan, waarvoor de GMR en de vakbonden geen bezwaren hebben afgegeven.”

Vandaag (dinsdag) neemt het college van Hoogezand-Sappemeer een besluit over het vervolg van het proces. Op 14 april wordt het onderwerp opiniërend in de gemeenteraad behandeld en op 18 mei wordt er besluitvorming aan de raad voorgelegd. Dan volgt uiteindelijk de definitieve klap op het traject.