Geslaagde bijeenkomst Groenvisie Zeestratenwijk Veendam – week 14 – 2015

VEENDAM – Bewoners van de Zeestratenwijk in Veendam gaven op 24 maart 2015 veel nuttige tips aan de gemeente over het behouden en verbeteren van het openbaar groen in hun wijk. Tijdens een bijeenkomst in de Veenkade discussieerden zij enthousiast over de verschillende groenstroken en plantsoenen in de Zeestratenwijk.
Voor de gemeente Veendam was dit de eerste bijeenkomst in het kader van de uitwerking van de Groenvisie, die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe Parkstad Veendam met minder geld een groene gemeente kan blijven. De gemeente  wil de inwoners daar nauw bij betrekken. Wethouder André Hammenga is tevreden over het verloop van de eerste bijeenkomst. “Aan de hand van voorbeelden konden de aanwezigen aangeven hoe het openbaar groen in hun wijk behouden of verbeterd kan worden. Op diverse plaatsen is bijvoorbeeld sprake van lage struiken die hun beste tijd hebben gehad. Laat je die staan, zet je er wat nieuws in, of maak je er gazon van? En wat doe je met grotere grasvelden, blijf je die maaien of ga je een deel inzaaien met een mooi bloemenmengsel? Dat is voor de natuur en biodiversiteit ook van groot belang. We hebben tijdens deze avond goede adviezen gekregen die we verder gaan uitwerken. Op 14 april komen we terug bij de inwoners met een uitgewerkt plan dat gebaseerd is op hun bijdrage. Ik hoop dat we op deze manier alle Veendammers die zich betrokken voelen bij hun eigen leefomgeving aan de tekentafel kunnen krijgen.”Naar aanleiding van de vele tips en adviezen stelt de gemeente een plan op voor het toekomstige onderhoud van het groen in de Zeestratenwijk. Dit plan wordt besproken tijdens een tweede bijeenkomst met bewoners van de wijk op dinsdag 14 april in de Veenkade. Naast degenen die aanwezig waren bij de eerste bijeenkomst, zijn dan ook alle andere bewoners van de Zeestratenwijk van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.