Paulien Zomer

WINSCHOTEN - Paulien Zomer Paulien Zomer is betrokken bij Stichting Anfora en schrijft deze week over ‘Feminicide’.
75 vrouwen, 50 kinderen en 25 mannen; in totaal 150 dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Per jaar, in Nederland. Onvoorstelbaar dat dit in een goed georganiseerde verzorgingsstaat als Nederland voorkomt. Gelukkig staat huiselijk geweld inmiddels op de agenda van diverse politici en wordt er in de media steeds meer aandacht aan besteed. Stichting Anfora ‘Stop Feminicide’ Nederland is een onlangs in Winschoten opgerichte stichting. Doel van de stichting is het uitbannen van huiselijk geweld tegen vrouwen die deel uitmaken van de Europese Unie, waaronder Nederland.
Een Anfora is een Italiaanse kruik met twee handvaten, dat symbool staat voor vrouwen die elkaar de hand reiken. De grondleggers van de Stichting, werkgroep medewerkers Clelia Eisinga en Gerda Nienhuis, zijn in een vroeg stadium in contact zijn gekomen met een aantal vrouwen van een afdeling van de Italiaanse, landelijk opererende vrouwenorganisatie Unione Donne Italia (UDI) uit Pescara, een gebied dat qua regio overeenkomsten vertoont met die van de regio Oldambt. Feminicide (= vrouwenmoord) is de meest vergaande vorm van huiselijk geweld en is in Italië een groeiend probleem. De samenwerking met de Italiaanse vrouwen vormt de basis voor een internationale uitwisseling en aanpak van het probleem rond huiselijk geweld tegen vrouwen.
Onlangs organiseerde Stichting Anfora in Winschoten de themadag “geweld tegen vrouwen en de noodzaak tot gezamenlijke actie”. Voor deze themadag is een delegatie uit Italië speciaal overgevlogen. Tijdens de ontvangst werd een uit Italië meegebrachte Anfora aan burgemeester Pieter Smit overgedragen. Pieter Smit is ambassadeur tegen huiselijk geweld en heeft de hele themadag bijgewoond. De dag werd begonnen met een zogenaamde Anfora-estafette. Deelnemers aan de estafette konden (anonieme) briefjes met ervaringen over-, en met huiselijk geweld in de Anfora stoppen. In de nieuwe raadzaal van de gemeente Oldambt ‘Halte democratie’ vond, na een lunch in Brasserie lijn3, het middagprogramma plaats. Francesca Magliulo, voorzitter van de UDI, hield een betoog over huiselijk geweld in Italië en over Feminicide in het bijzonder.  Paulien Sissingh van Stichting Het Kopland sprak over huiselijk geweld in (Noord) Nederland en de manier van aanpak in Nederland. Beide lezingen werden gevolgd door een ‘ronde tafel sessie’. Burgemeester Pieter Smit gaf aan zich hard te willen maken voor een internationale aanpak en zegde toe het via Tweede Kamer leden van D66 in het Europees parlement te willen aankaarten. Zijn voorstel kon rekenen op veel bijval; zeker ook van de Italiaanse delegatie.
Stichting Anfora “Stop Feminicide” Nederland is op zoek naar sponsoren en donateurs om het werk voort te kunnen zetten en uit te kunnen bouwen. Voor meer informatie: www.stichtinganfora.nl