Brede School Scheemda moet er in 2017 staan

SCHEEMDA - cbs Annewieke

Gemeente Oldambt wil onderwijs clusteren

SCHEEMDA – Alle signalen voor een Brede School in Scheemda lijken op groen te staan. De gemeente Oldambt heeft in de maand maart een presentatie gehouden waarbij zowel de openbare scholen als de christelijke basisschool Annewieke zijn geïnformeerd over de plannen. De onderwijsvoorziening moet Oldambt op termijn een kostenbesparing opleveren. Als alles doorgaat, zou de ontwikkeling van de brede school in augustus 2017 afgerond moeten zijn. SCHEEMDA - cbs Annewieke

Dit communiceert CBS Annewieke in haar nieuwsbrief aan ouders en andere betrokkenen van de school. Volgens de school heeft de gemeente Oldambt de plek waar het Dollard College en de gymzaal staat op het oog om een nieuw te bouwen Brede School te realiseren. Niet alleen CBS Annewieke wordt ondergebracht in de nieuwe voorziening, de openbare basisscholen Jaarfke en de Eexterbasisschool dienen te fuseren tot één openbare school die zitting neemt in de Brede School, terwijl ook de peuterspeelzaal naar de nieuwe locatie zal verhuizen. Verder is het plan dat Scheemda weer een eigen bibliotheek krijgt, die eveneens op de nieuwe locatie zal verrijzen. De gemeente Oldambt presenteerde haar plannen eerst aan de openbare basisscholen Jaarfke en Eexterbasisschool, terwijl een week later de directie, MR, de voorziter van de schoolcommissie en de algemeen/financieel directeur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost Groningen werden geïnformeerd door wethouder Bard Boon. ‘We hoeven als school niet te participeren in deze brede school, maar het is wat ons betreft een kansrijk verhaal’, zo meldt de nieuwsbrief van CBS Annewieke. ‘Doe toekomst zal een toekomst zijn van gezamenlijkheid en participeren. Daarom hebben we ermee ingestemd om onderdeel uit te gaan maken van de brede school. We gaan als compleet zelfstandige christelijke school deelnemen. De Eexterbasisschool en ’t Jaarfke gaan fuseren tot één openbare school.’ Verder meldt de brief dat wanneer alles doorgaat de ontwikkeling van de brede school in augustus 2017 afgerond zou moeten zijn.

Krimp

Directeur Nynke Brons van CBS Annewieke is tevreden met de plannen. “De gemeente schetste een aantal opties qua huisvesting”, vertelt ze. “Daaruit bleek de beste optie om een brede school te realiseren in Scheemda. Het gerucht ging al heel lang dat de gemeente Oldambt met iets bezig was. We zijn wel verrast dat na een tijd van stilte dit plan er in één keer lag, maar we zijn er blij mee.” CBS Annewieke kreeg de vraag of ze zou willen participeren in het plan en daarop heeft de school bevestigend geantwoord. “Vanuit de gemeente gezien is het voor een groot deel een financiële kwestie. Alle drie de scholen hebben te maken met krimp en dit plan komt voort uit de accommodatienota.” Het voornemen om de Brede School in 2017 te laten verrijzen noemt Brons ‘optimistisch’. “De gemeente wil liever eerder, we wachten af.”

Wanneer de Brede School in Scheemda herrijst, komt er een einde aan een jarenlange periode van plannen maken. Ook Dorpsbelangen Scheemda heeft bijvoorbeeld al enige tijd de wens om een dergelijke voorziening in het dorp te realiseren. Met het geschetste plan komt dat in elk geval een stap dichterbij.