Komst FOC in Winschoten stapje dichterbij

Winschoten Ondertekening

WINSCHOTEN – De komst van een Factory Outlet Center in Winschoten is sinds vorige week een stapje dichterbij gekomen. De gemeente Oldambt en projectontwikkelaar VastGoud ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. Het grootschalige winkelproject zal verrijzen op de plek van het Sint Lucas-ziekenhuis in Winschoten en krijgt dan ook de toepasselijke naam ‘Fort Lucas’. Als alles meezit, gaan in het najaar van 2018 de deuren open.

De euforie bij beide partijen was dan ook aanwezig. Wethouder Laura Broekhuizen sprak bij de ondertekening van de intentieovereenkomst van een ‘heuglijk moment’. Met de komst van ‘Fort Lucas’ is ruim 65 miljoen euro gemoeid, een bedrag dat projectontwikkelaar Harm de Vrieze van VastGoud denkt te kunnen ophalen. Hij schermt met een investeerder en een exploitant van de nieuwe winkelvoorziening. Duidelijk is wel dat het gaat om een Duitse partij, die in staat wordt geacht de Duitse markt te bespelen, juist om die Duitse consument te trekken. Met de komst van een Factory Outlet Center op de plek van het huidige ziekenhuis in Winschoten gaat een wens van de gemeente Oldambt in vervulling. Deze sprak namelijk nadrukkelijk de voorwaarde uit dat een FOC bij het winkelcentrum hoort, zodat deze elkaar kunnen versterken. “Ik ben zeer tevreden en blij met deze stap”, liet De Vrieze weten. “Ook de banken hebben vertrouwen in dit plan.”Winschoten Ondertekening

‘Fort Lucas’ is volgens De Vrieze vergelijkbaar met Bataviastad, de Fashion Outlet met meer dan honderd winkels. Het concept is deels afgekeken van Roermond Designer Outlet, het FOC in de Limburgse plaats dat ook als functie heeft om het centrum te versterken. Een verschil met concurrent Revascom, dat van plan is om in de periferie van Assen-Zuid een FOC te laten verrijzen. “Ik had liever geen FOC bij Assen-Zuid gehad, laat dat helder zijn”, aldus De Vrieze. “Intern hebben we uitgebreid gediscussieerd over dit plan en we zijn ervan overtuigd dat het een grote kans van slagen heeft. Ons werkgebied heeft een aanrijdtijd van anderhalf uur en kent met zes tot acht miljoen inwoners vele potentiële bezoekers. We richten ons op de Duitse markt, onze verwachting is dat vijftig procent van de cliëntele daar vandaan moet komen. We denken dat we anderhalf miljoen bezoekers per jaar kunnen trekken.” Voordat alles zover is moet er nog heel wat water door het Winschoterdiep stromen. Beide partijen hebben met de ondertekening van de intentieovereenkomst onderkend dat het plan potentie heeft, maar dat er ook nog veel werk verzet dient te worden. “We gaan er echt voor met elkaar”, vulde wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) aan. “Wel hebben we als gemeente Oldambt aangegeven dat de business case sluitend moet zijn.” De Vrieze schat de kans op 95 procent dat ‘Fort Lucas’ daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.

In het huidige plan zal WVV verhuizen naar het Stadspark in Winschoten. Dat de Winschoter voetbalclub niet onwelwillend staat tegenover een verhuizing heeft het voetbalbolwerk al in een eerder stadium aangegeven. De club is ontevreden over de huidige faciliteiten, met name over het gebrek aan velden voor de nog altijd groeiende vereniging. Niet voor niets organiseerde de club in november vorig jaar een forumavond met alle buitensportverenigingen in Winschoten om te praten over te toekomst. WVV-bestuurslid Annet de Rooy is één van de kartrekkers van dat initiatief (zie de sportpagina van deze krant).

Voordat het zover is dient er zoals gezegd veel te gebeuren. Allereerst zal de gemeenteraad van Oldambt er iets van moeten vinden, terwijl ook andere partijen inspraak hebben. De Vrieze zegt dit traject met ‘open vizier’ tegemoet te willen zien. “We hebben voldoende argumenten om de andere partijen te overtuigen. We gaan graag de dialoog aan met partijen als Handel & Nijverheid, juist omdat we denken dat we elkaar kunnen versterken.”

Mocht dat traject zijn afgerond, dan lijkt er niets meer in de weg te staan voor de komst van Fort Lucas. In dat geval hoopt De Vrieze de deuren van de winkelvoorziening in het najaar van 2018 te kunnen openen.