Wethouder Schmaal: ‘Ontwerpbesluit windenergie eind dit jaar verwacht’

VEENDAM – Het ministerie van Economische Zaken is voornemens aan het einde van dit jaar met een ontwerpbesluit inzake windpark N33 te komen. Dat vertelde wethouder Henk Jan Schmaal in de raadsvergadering van vanavond. Naar aanleiding van het overleg van vorige week tussen het Ministerie, Provincie Groningen, de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt, de projectontwikkelaars YARD en RWE is er een proceslijn uitgezet die moet leiden tot de realisatie van een windpark in de Veenkoloniën.

En dat zou een lichte doorbraak betekenen in het windparkdossier. Wethouder Laura Broekhuizen vertelde vorige week al tegenover RTV Noord dat Oldambt mogelijk betrokken wordt in de locatiekeuze. Haar collega Schmaal (GemeenteBelangen Veendam) lichtte de Veendammer raad in over het vervolgproces. “De minister heeft besloten geen ruimte te geven aan variant 7, zeg maar variant 6b”, aldus Schmaal. “Dat zou vertraging opleveren en dat accepteert het ministerie niet.”

Vorig jaar maart is de zesde variant door de Provincie Groningen aan het windparkdossier toegevoegd, wat zou betekenen dat het omstreden windpark in de Eekerpolder/Meedenerpolder geplaatst zou worden. “De minister heeft besloten deze toe te voegen aan de MER en uiteindelijk wordt er rond de zomer een voorkeursvariant verwacht”, liet Schmaal weten. “Dat zijn de vijf voorkeursvarianten die er al lagen, aangevuld met de zesde. Daar moet een keuze in gemaakt worden.”

Dat houdt in dat er in mei van dit jaar informatierondes door het Rijk gehouden worden in de betrokken gemeenten Veendam, Oldambt en Menterwolde. Schmaal maakte vervolgens bekend dat de projectontwikkelaars de nieuwste ontwikkelingen willen toepassen in de Veenkoloniën. “RWE wil gebruik maken van de meest innovatieve techniek. Dat betekent dat er een brongeluid geproduceerd kan worden wat de helft zachter is. Dit product is echter nog niet toegelaten tot de Nederlandse markt.” Verder kon Schmaal een kleine ‘meevaller’ voor Meeden verkondigen. “In de opstellingsvariant die nu gehanteerd wordt zullen de windmolens op een afstand van duizend meter tot Meeden geplaatst worden. In variant zes zou dit tot 650 meter zijn. Verder wordt er nagedacht over elektronische radarbakens, maar dit is nog niet goedgekeurd door het ministerie.” Ook wist Schmaal te melden dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van compensatieregeling. “Ook daarover zijn we met elkaar in overleg, maar RWE zit er anders in dan YARD, dus dat zal worden vervolgd.”

Het ministerie van Economische Zaken streeft er dus naar dat er in november of december van dit jaar een ontwerpbesluit omtrent het windpark ter inzage ligt. Daarna krijgen burgers en partijen de kans om eventueel bezwaar in te dienen.

20150420_194616