Theo Klinkhamer

Theo Klinkhamer is raadslid voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Stadskanaal. Hij schrijft deze week over het kindgebonden budget en doet een oproep om kinderen niet in de kou te laten staan.

Laatst sprak ik een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ze vertelde me dat zij al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangt en zodoende in aanmerking komt voor allerlei regelingen. Zo krijgt ze kinderbijslag, kindgebonden budget, huursubsidie en zorgtoeslag. Daarnaast krijgt ze materiƫle ondersteuning voor de kinderen vanuit Stichting Leergeld, Nationaal Sportfonds en maakt ze wekelijks gebruik van de voedselbank. Deze moeder werkt overdag niet. Diezelfde week spreek ik een andere alleenstaande moeder met twee kinderen . Zij werkt overdag fulltime als schoonmaakster. Zij vertelde me dat ze iets boven de bijstandsnorm verdiende en dat ze door de scheiding in de schuldhulpverlening is terechtgekomen. Elke euro moet ze omdraaien om rond te komen. Ze krijgt een kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is evenals de huur- en zorgtoeslag een inkomensondersteunende maatregel van de overheid. Deze is inkomensafhankelijk. Vaak moeten gezinnen die in een schuldhulpverleningstraject zitten de toeslag inleveren bij de bewindvoerder. De moeder met een bijstandsuitkering en zonder schulden mag het kindgebonden budget voor de kinderen gebruiken terwijl de andere moeder, die in de schuldhulpverlening zit het kindgebonden budget moet inleveren om haar schulden af te lossen. Is dit rechtvaardig? Wordt het niet eens tijd om niet alleen maar vanuit de wet en de kille cijfers te denken, maar ook eens te kijken naar persoonlijke omstandigheden van gezinnen? Om kinderen een kans te geven en hen niet laten opgroeien in armoede is het juist zo belangrijk om dit budget te besteden aan de kinderen, in plaats van het aflossen van de schulden. Kinderen mogen niet de dupe worden van volwassenenproblematiek. Ik ben van mening dat financiƫle regelingen die bestemd zijn voor kinderen ook daadwerkelijk aan kinderen besteed moeten worden. Ben benieuwd hoe u hierover denkt.

STADSKANAAL - Theo Klinkhamer