“Rancune speelt geen enkele rol”

Jan Velthuis kop van Jut bij PvdA Menterwolde

MUNTENDAM – Dat wethouder Jan Velthuis niets zou weten van een angstcultuur op het Menterwolmer gemeentehuis zit de PvdA-fractie niet lekker. Fractievoorzitter Gosse Huizenga stelt namelijk dat oud-partijgenoot Velthuis weldegelijk wist van de problemen bij het ambtelijk apparaat. Velthuis moet volgens hem zijn conclusies trekken, ook als dat opstappen zou betekenen.
“Ik vind dat je als bestuurder geen onwaarheden kunt vertellen”, legt Huizenga uit. “Sorry is in dit geval heel goedkoop. Ik ben hier stomverbaasd over, want Velthuis was weldegelijk op de hoogte. Al in 2012 hebben we hier als PvdA vragen over gesteld aan het toenmalige college en Velthuis maakte toen onderdeel uit van de fractie. Om nu te zeggen dat je ‘met de kennis van toen nooit zo gereageerd had’ (verwijzend naar de collegebrief van januari jongstleden) is vreemd. Ik heb er veel moeite mee om dat te accepteren.”
Volgens Huizenga is er geen sprake van rancune. “Nee hoor, ik vind de wijze waarop hij uit de partij is gestapt hier los van staan. Dit heeft te maken met besturen en de kwaliteit van besturen. Daar dient Velthuis zijn conclusies uit te trekken. Voor de Partij van de Arbeid staat voorop hoe je met mensen omgaat. In principe zijn wij een partij van mensen, die open en eerlijk met elkaar omgaan. Het college zal haar consequenties moeten trekken. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er iemand de collegebrief van januari jongstleden gedwongen heeft ondertekend. Je bent er namelijk zelf bij en ik neem aan dat deze brief met het volle verstand is verstuurd.”
Het argument dat het uitkeren van wachtgeld een belemmering zou kunnen zijn voor het wegzenden van één of meerdere collegeleden gaat voor Huizenga niet op. Het is duidelijk. Velthuis, maar ook de overige leden van het college kunnen een kritische Partij van de Arbeid verwachten. Want, wanneer het nodig is schuwt de partij de harde maatregelen niet.
“Als je schoonmaakt is het belangrijk dat je goed schoonmaakt”, is Huizenga cryptisch.