D66 Oldambt zet deur op kier voor windmolens binnen gemeentegrens

Fractievoorzitter De Vos geeft politiek signaal af

MEEDEN/WINSCHOTEN – De D66-fractie in de gemeente Oldambt roept het college van de gemeente Oldambt op om actief mee te denken met de gemeente Menterwolde voor de plaatsing van het omstreden windpark Eekerpolder. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de Democraten hebben gesteld aan het college. De Oldambtster gemeenteraad sprak zich in 2012 nog uit tegen windmolens binnen haar gemeentegrenzen te zijn. image

Volgens de partij is dat standpunt nog gebaseerd op een wildgroei aan windmolenplannen in de provincie Groningen. Nu er naar alle waarschijnlijkheid een windpark in de Eekerpolder zal verrijzen, vindt de D66-fractie dat er vooraf iets van de plaatsing gevonden moet worden en niet lijdzaam af te wachten waar provincie Groningen en het Rijk mee komen. Concreet betekent het dat D66 wil meedenken om windparken op te schuiven naar het noorden. “We zetten de deur op een kier, maar niet wagenwijd open”, legt fractievoorzitter Johnny de Vos uit. “De situatie is nu dat provincie Groningen en buurgemeenten de oplossing vinden in het opschuiven van het windpark. Het effect van het opschuiven valt voor de gemeente Oldambt overigens mee. De inwoners van Heiligerlee, Scheemda en Westerlee krijgen in dat geval het windpark een paar honderd meter dichterbij. De inwoners van Meeden zijn daar bij gebaat. Waarom zou je daar faliekant voor gaan liggen?”

Randvoorwaarden

De Vos geeft dit politieke signaal af omdat hij vindt dat het Oldambtster college en raad dit niet over zich heen kan laten komen. “Je kunt niet langzaam gaan afwachten wat een ander voor jou bepaalt”, stelt hij. “Wel is het zo dat het opschuiven van een windpark aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. Om draagvlak te creeëren zijn we als D66 van mening dat de bewoners van omliggende dorpen recht hebben op goedkopere energie, iets wat kan worden vastgesteld door middel van een postcoderoos. Daarnaast moeten negatieve effecten op de opbrengst van OZB voor de gemeenten gecompenseerd dienen te worden. Is er meer opbrengst aan OZB, moet dit ingezet worden ten behoeve van de drie dorpen. Ook moeten de ‘molenboeren’ zogenoemde ‘zonneboeren’ worden.” Het politieke signaal in de gemeente Oldambt is nieuw. De gemeenteraad van Oldambt liet in 2012 namelijk weten geen windparken te willen bouwen binnen haar gemeentegrenzen. “Maar een gesprek over pakweg zes tot zeven windmolens met Menterwolde en de provincie Groningen betekent niet dat er zeven grote windparken komen”, stelt De Vos.

D66 heeft het plan tot dusver niet met andere fracties besproken. “Bewust niet. We willen dit laten bezinken bij de verschillende belanghebbenden. De ChristenUnie heeft in het verleden laten weten niet per sé tegen windmolens in Oldambt te zijn, de SP kan er in mijn optiek eigenlijk ook niet omheen. Maar het beoogde effect is dat ik vermoed dat er in ieder geval ruimte komt om erover te gaan praten. En dat is een mooie stap. Want ook in het kader van Grenzeloos Gunnen dienen we onze verantwoordelijk te nemen. Niet onder het motto ‘hiephoi, we zijn verlost’ toezien dat andere gemeenten worstelen met dit dossier. Het ligt inderdaad gevoelig, maar wij pleiten voor oplossingen die het minst slecht zijn voor het gebied. We zijn niet alleen inwoners van Oldambt, maar van een hele streek. Dat betekent ook dat je over gemeentegrenzen heen moet durven kijken.”