Mogelijk crematorium nabij Valkenhorst in Hoogezand

HOOGEZAND – Nadat het plan om een crematorium bij de Drevenbos te vestigen op veel verzet stuitte bij betrokken inwoners, werken de gemeente Hoogezand-Sappemeer en uitvaartonderneming Monuta aan een plan om een crematorium te laten verrijzen nabij de Valkenhorst in Hoogezand. Daarvoor heeft het college eerst meningen van diverse belanghebbenden gepeild. Met die informatie wordt het onderzoek naar de komst van een crematorium hervat.

Wethouder Erik Drenth (CDA) bevestigt de positieve insteek van het plan, maar geeft daarnaast aan dat de gemeente en Monuta de burgers willen betrekken in het proces. “De eerdere discussie in Hoogezand om een crematorium te vestigen in Drevenbos heeft tot zoveel verzet geleid dat de gemeenteraad destijds niet met het plan instemde”, herinnert hij zich. “In overleg met de gemeente heeft Monuta toen een crematorium gepland, het plan ingetekend en voorbereid, en daarna ging men in gesprek met de burgers.” Drenth zegt van die aanvliegroute te hebben geleerd, vandaar dat er nu gekozen is voor een meer stapsgewijs proces, waarbij de burgers worden meegenomen in het proces.image

“In Hoogezand is de crematiegraad hoog en vlak na mijn aantreden als wethouder wilde Monuta met ons in gesprek over de bouw van een crematorium”, vervolgt hij. “De eerste vraag was welke locaties er geschikt waren. Het bleek dat alleen de locaties die bij de eerdere planvorming ter sprake kwamen nu ook geschikt bleken. Monuta heeft toen veel tijd en geld besteed aan het plan en ze wilden niet opnieuw onderhandelen en dan pas het plan bij de burgers neerleggen. Er ligt nu dus geen uitgewerkt plan, maar de gemeente en Monuta zijn gezamenlijk naar de omwonenden en belanghebbenden gegaan om hun meningen te vragen. Dat heeft tot een aantal bezwaarpunten geleid.” Drenth verdeelt deze bezwaren in twee categorieën. “Het gaat om bezwaren die feitelijk kunnen worden onderbouwd en uitgezocht. Hoeveel verkeersbewegingen de komst van een crematorium met zich meebrengt. Komt er een strooiveld met asresten? Is de uitstoot zichtbaar? Daar kunnen we feitelijk onderzoek naar doen. De andere categorie bezwaren komt van omwonenden die een crematorium als vervelend ervaren. Daar valt alleen weinig aan te onderzoeken.”

Met deze informatie start de gemeente Hoogezand-Sappemeer in samenspraak met Monuta een onderzoek naar de realisatie van een crematorium nabij de Valkenhorst. “Er zal eerst een feitelijk onderzoek komen. Ik verwacht dat dit onderzoek vóór de zomer is afgerond. Wanneer het college daarna een positief advies geeft, zal dit dossier na de zomer naar de gemeenteraad gaan. Eerst gaat de raad met elkaar in discussie, daarna pas zal er terugkoppeling plaatsvinden richting Monuta.” De CDA-wethouder is in eerste instantie positief over de komst van een crematorium. “Ik heb altijd gezegd dat het voorzieningenniveau onder druk staat. Dit is een voorziening die we graag in Hoogezand zien komen. Inwoners van Hoogezand-Sappemeer zouden niet voor een crematie naar de stad moeten. De komst brengt daarnaast ook economische ontwikkelingen met zich mee, want Monuta is bereid fors te investeren. Het eerste uitgangspunt is positief, maar we zijn er nog niet.”