“Sluiting naaktstrand Meerwijck niet de oplossing”

HOOGEZAND – De sluiting van naaktstrand Meerwijck is niet de oplossing van het probleem sekstoerisme in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Dat is lieten diverse raadsfracties weten tijdens de opiniërende raadsvergadering van gisteravond. Niet alleen oppositiepartijen VVD, D66 en Lokaal Perspectief waren kritisch op het voorstel, ook collegepartij PvdA had graag een ander collegevoorstel gezien.

De insprekers namens Naturisten Federatie Nederland en Naturisten Zwemvereniging Niets om het Lijf benadrukten het belang van naakt recreëren bij strand Meerwijck, aangezien er een behoefte is. Het college van de gemeente Hoogezand-Sappemeer liet in een eerder stadium weten dat er teveel overlast bij het strand is en het naaktstrand bij Meerwijck wil opheffen. Dit omdat het gebied is verworden tot een plek voor ‘seksuele herenontmoetingen’. De eigenaren en bewonersorganisatie Meerwijck hebben hierover geklaagd bij de gemeente, die al enige tijd met de situatie in haar maag zit. En aangezien de politie ook richting het college aangaf weinig grip te hebben op de zaak, stelde het college voor om het naakstrand maar te sluiten.

Gisteravond bleek in de opiniërende raad dat het merendeel van de partijen daar toch anders over dacht. “Het sluiten van het naaktstrand is geen oplossing”, liet raadslid Mike van der Werff (D66) weten. “Wat wel de oplossing is heb ik niet 1,2,3 paraat. Een idee is om te kijken naar minder bossages, meer openheid en ook naar het opknappen van het strand. De insprekers gehoord hebbende denk ik dat er in samenspraak met bewoners, ondernemers en naaktrecreatieverenigingen moet zijn om het probleem op te lossen, en het probleem niet verplaatsen naar andere, meer onwenselijke plekken.” Ook de Partij van de Arbeid gaf aan dat het opheffen van het naaktstrand niet de oplossing zou zijn voor de problemen. “Er is natuurlijk wel sprake van een probleem in het gebied”, zo legde fractievoorzitter Joke de Jonge uit. “Er zijn twee groepen de dupe, namelijk de gewone recreanten en de recreanten die op de bedoelde manier gebruikmaken van dit naaktstrand. De gekozen oplossing, namelijk het opheffen van het naaktstrand, is niet de bedoeling. Er zijn veel opties om toch te komen tot een win-winsituatie voor iedereen, zodat het misschien een veel opener karakter krijgt en waardoor je het gebied voor deze groep mensen (doelend op de ‘cruisende’ mannen) veel minder aantrekkelijk maakt.”

Kostenplaatje

Burgemeester Peter de Jonge, portefeuillehouder van dit dossier, wees op het feit dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer in het verleden al maatregelen heeft genomen om bossagees te verwijderen en het strand meer open te maken, zodat het zogenoemde ‘cruisen’ van mannen in het gebied minder zou voorkomen. Die opzet is niet helemaal gelukt, zo moest ook De Jonge erkennen. Maar, zo gaf burgemeester De Jonge aan, eventuele maatregelen zouden kosten met zich meebrengen. “Dat kan natuurlijk niet met een lege buidel, dat is zonder meer een illusie.” Het argument dat Hoogezand-Sappemeer geen geld zou hebben voor eventuele aanpassingen schoot met name de VVD in het verkeerde keelgat. Raadslid Tim Boelens wees erop dat er op het gebied duurzaamheid andere keuzes gemaakt zouden kunnen worden, zodat het vrijkomende geld geïnvesteerd zou kunnen worden voor een oplossing voor het naaktstrand Meerwijck.

Enkel het CDA en de ChristenUnie leken oren te hebben naar sluiting van het naaktstrand, om de problemen op die manier aan te pakken. De overige partijen drongen er bij het college op aan dat sluiting niet de oplossing zou zijn. Daarop werd besloten het raadsvoorstel in te trekken en opnieuw te onderwerpen aan een kritische blik.