Belllingwedde verwacht tekort in 2015

WEDDE-Rand-Bellingwedde WEDDE – De gemeente Bellingwedde sluit 2014 af met een positief saldo van € 62.000. Dit blijkt uit de jaarrekening die deze week is besproken in het college. De Voorjaarsnota 2015 laat vooralsnog een tekort zien van € 350.000. Het tekort wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden. Bellingwedde telt momenteel in totaal 220 inwoners die gebruik maken van een bijstandsuitkering, dit aantal was geschat op 200.

De Voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de voortgang van de lopende begroting. Ook geeft het de stand van zaken weer van de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren die daar op volgen (2016-2019). De Voorjaarsnota 2015 sluit vooralsnog met een nadelig saldo van bijna € 350.000. Wethouder Wim ’t Mannetje: “Het tekort is natuurlijk een tegenvaller, maar het gaat om een momentopname. Volgende week kan het aantal bijstandsuitkeringen en daarmee het tekort weer zijn gedaald. Met een reserve van ruim € 900.000 is onze financiële positie krap maar wel onder controle.”

Creatieve oplossingen
Het komende jaar wil het college van burgemeester en wethouders in blijven zetten op de leefbaarheid in de gemeente. “Door regelmatig de verenigingen voor dorpsbelangen te bezoeken, weten we goed wat er speelt in de dorpen. Met deze korte lijnen en met behulp van cofinanciering en creatieve oplossingen kunnen we belangrijke projecten zoals de renovatie van het dorpsplein in Blijham en in Wedde en de aanpak van het hoefijzervormig lint in de gemeente realiseren”, aldus wethouder Wim ’t Mannetje.

De Jaarrekening 2014, de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019 worden in de raadscommissie van 11 juni aanstaande besproken. Donderdag 2 juli aanstaande neemt de gemeenteraad een beslissing over de stukken.