Jurrie Nieboer (2)

Vorige week verscheen het bericht in de media dat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wil onderzoeken of men verkeersboetes ook kan laten innen door gemeenten zelf. De opbrengst van deze boetes moet dan ook in de gemeentekas. Nu gaat dit allemaal nog in de rijkskas. Men wil boa’s opleiden met hiervoor speciale bevoegdheden. Jurrie Nieboer, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden ziet hier, onder voorwaarden, voordelen in. Hij schrijft over het thema ‘Veiligheid in ‘eigen’ hand?’image

In Oldambt krijgen we als raad natuurlijk ook met regelmaat melding over verkeersveiligheid in dorp en stad. Met name over het zogenaamde hardrijden krijgen we veel klachten. De wethouder zegt dan toe dat de politie gaat handhaven, maar we weten allemaal dat dit bij de politie geen prioriteit heeft.
Als we de controles hierop nu uit kunnen laten voeren door bevoegde boa’s en de inkomsten van deze overtredingen nu naar de gemeente gaat kan het mes aan twee kanten snijden.
De gemeente kan onder andere snelheidsovertreders, hufterig verkeersgedrag, foutparkeerders en tal van andere overtredingen zelf beboeten en de gemeente ook echt veiliger maken.

Tegelijkertijd kan de gemeente van de opbrengst van de boetes (na aftrek van de kosten van de gemeente) het overgebleven geld daadwerkelijk bestemmen voor zaken die bv. de (verkeers)veiligheid in de gemeente ten goede komen inzetten.

Voor de Partij voor het Noorden is het overduidelijk dat de opbrengst van boetes niet bestemd is om begrotingstekorten weg te werken, dus niet het spekken van de gemeentekas, maar duidelijk aangeven wat je met de opbrengst gaat doen. Nog belangrijker is het veiligheidsaspect voor de Oldambtster partij. De Partij voor het Noorden heeft zich de afgelopen vijf jaar in Oldambt meerdere keren sterk gemaakt voor tal van (verkeers)veiligheidsvraagstukken.
De Partij voor het Noorden heeft nog geen idee of het idee van de VNG lonend en uitvoerbaar is maar een onderzoek hiernaar is zeker nuttig.