Veendam wil stip op horizon zetten op gebied van duurzaamheid

Wethouder Hammenga: “Gemeente heeft nog weg te gaan”

VEENDAM – De gemeente Veendam wil het thema duurzaamheid een prominentere plek geven op haar uitvoeringsagenda. Verantwoordelijk wethouder André Hammenga (CDA) wil in samenspraak met burgers en ondernemers ideeën ontwikkelen, die als fundament dienen voor een duurzame toekomstvisie.

Hammenga heeft als CDA-wethouder het thema nadrukkelijker op de agenda gezet. Bij de totstandkoming van het coalitieakkoord bracht de partij dit punt in en de bestuurder erkent dat er in Veendam ook wel wat moest gebeuren. “Als CDA hebben we ook in de vorige collegeperiode aangegeven dat het in de gemeente Veendam wel wat duurzamer zou kunnen”, stelt hij. “Het is belangrijk om het thema in Veendam nadrukkelijker op de kaart te zetten. Eigenlijk zouden we willen weten waar deze gemeente bijvoorbeeld in 2030 wil staan. Intern moest het eerst landen in de organisatie, maar uiteindelijk is er een projectgroep samengesteld die ermee aan de slag is gegaan.”

Niet alleen intern heeft de gemeente Veendam het thVeendam Andre Hammengaema op de agenda gezet, ook buiten de muren van het gemeentehuis moet het gaan landen bij burgers en ondernemers. Om ideeën op te halen bij deze doelgroepen organiseert de gemeente binnenkort drie avonden. Eerst twee avonden om input van burgers te krijgen, in juli een avond om juist van ondernemers te horen wat zij allemaal aan duurzaamheid doen. “Duurzaamheid is een lastig begrip”, erkent hij. “Ik denk zelf vanuit de grondstofgedachte. Duurzaamheid is voor mij dat wat je hebt onttrokken aan de bodem kunt recyclen en daarnaast dat je wat grondstoffen betreft wat overhoudt voor de kinderen.” Door een interne workshop leven er binnen de gemeentelijke organisatie van Veendam allerlei ideeën om het gebouw duurzamer te maken. Ook wordt er in samenspraak met de coöperatie VEENstroom een plan ontwikkeld om de Parkstadhal te voorzien van zonnepanelen. Het concept is in feite hetzelfde als de plaatsing van zonnepanelen op stadion Euroborg, waarbij particulieren kunnen investeren in zonne-energie en waarbij de investeerders een rendementspercentage in euro’s tegemoet kunnen zien. Hammenga bevestigt de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen bovenop de Parkstadhal, maar benadrukt dat dit een initiatief is van VEENstroom. Wel geeft hij aan dat de gemeente Veendam met dergelijke initiatieven een participerende rol wil vervullen.

Enthousiasme

Vanuit die gedachte is Hammenga geïnteresseerd in de ideeën die de burgers over duurzaamheid hebben en hoe ze die willen omzetten in concrete projecten. “Tot nu toe krijgen we enthousiaste berichten”, vertelt hij. “We hopen op een aantal ideeën vanuit de samenleving waarmee we aan de slag kunnen gaan. Met die ideeën kunnen we een visie ontwikkelen richting 2030 of 2040. Het gaat erom dat je een stip op de horizon zet waar je naartoe kunt werken. Het begint met visie, en we willen graag dat de burgers meewerken aan die visie. Als gemeente kunnen we immers niet alles zelf oppakken.”

Na de visieavonden voor burgers en ondernemers willen Hammenga en het ambtelijk personeel de zomerperiode gebruiken om een concreet visiedocument te ontwikkelen. “De avond voor ondernemers krijgt een iets andere invulling. Een aantal ondernemers is al bezig met het begrip duurzaamheid. Zo vindt het Koplopersproject plaats, waarbij ondernemingen aan een scan onderworpen worden in hoeverre ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar kan de gemeente wellicht iets van leren, en wellicht kunnen we ook iets faciliteren.”

De bijeenkomsten voor burgers vinden plaats op donderdag 28 mei en woensdag 17 juni in de raadszaal van het gemeentehuis van Veendam. Deze avonden beginnen om 19.30 uur. De bijeenkomst voor ondernemers vindt plaats op woensdag 1 juli.