Gele kaart voor Menterwolmer wethouders

Muntendam raad menterwolde MUNTENDAM – De drie overgebleven wethouders van de gemeente Menterwolde krijgen nog een kans. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering waarin het GITP-rapport over het onderzoek naar de angstcultuur werd behandeld. De voltallige oppositie wilde de wethouders met een motie van wantrouwen naar huis sturen, maar de zittende macht hield de bestuurders in het zadel.

Maar voordat de motie in behandeling werd genomen moesten de drie wethouder Velthuis, Vos (beiden Menterwolde Gewoon) en Veenstra (SP) door de knieën voor de Menterwolmer raad. Er kwamen excuses, excuses die werden gemaakt nadat de wethouders naar eigen zeggen geen of te weinig concrete signalen hadden opgevangen die erop wezen dat er sprake zou zijn van een angstcultuur in Menterwolde. “Naar aanleiding van het onderzoek van GITP voel ik sterk de behoefte om op persoonlijke titel mijn excuses aan te bieden”, aldus wethouder Jan Velthuis, die erkende dat hij volledig mis zat. “Ik heb een fout gemaakt door mijn handtekening onder de brief te zetten.” Velthuis doelde op de collegebrief in januari, ondertekend door alle wethouders. Die brief ontkende dat er sprake zou zijn van een angstcultuur en wees in botte taal naar Kritisch Menterwolde en de Partij van de Arbeid, terwijl ook het Dagblad van het Noorden er flink van langs kreeg. Afgelopen donderdag bood Velthuis zijn excuses aan, die door de fractievoorzitters Matty Siersema (Kritisch Menterwolde) en Gosse Huizenga (PvdA) amper werden aanvaard. Ook Roelof Vos betoonde spijt: “Ik had mijn handtekening niet onder de brief moeten zetten”, liet Vos weten. Gosse Huizenga (PvdA): “Er zijn excuses aangeboden door college. Het is een litteken op mijn ziel, die haal je met excuses niet direct weg. De conclusies van het rapport zijn duidelijk. In een periode van vier jaar zijn medewerkers bedreigd, geschoffeerd, uitgekocht, ontslagen, kampten met psychische problemen, zijn er ambtenaren overgeplaatst, dat is niet niks. Dat poets je niet weg met excuus. Dat is hier jaren achter elkaar gebeurd.” GroenLinks-raadslid stuurde in het eerste bedrijf al aan op de motie die zou komen. “Het zou dit college sieren om de eer aan zichzelf te houden”, aldus Krijgsheld. “Ze zouden het voorbeeld van wethouder Batelaan volgen en opstappen.” De GroenLinks-fractievoorzitter pleitte voor twee interim-wethouders van buiten de Menterwolmer politiek die samen met waarnemend burgemeester Rein Munniksma de gemeente in goede banen richting de herindeling zou leiden. “De raad kan zich dan eindeiljk bezighouden met datgene waarvoor ze is aangesteld: taakstellend en controlerend in het belang van de Menterwolmer inwoners.”

Dwang

Daarop wilde raadslid Markus Ploeger (Kritisch Menterwolde) weten waarom de wethouders de desbetreffende collegebrief überhaupt hadden ondertekend, terwijl die normaliter niet de gang van zaken is. “Was er sprake van dwang? Heeft u vooraf ingestemd met zeer harde, kwetsende teksten in de brief?” stelde hij. Het college ontweek die vragen, zoals er meerdere directe vragen vakkundig werden ontweken. Ook bleken de wethouders niet in staat de oppositiepartijen te overtuigen met hun goede wil het vanaf nu anders te doen. Daarop volgde een motie van wantrouwen van de voltallige oppositie, te weten Kritisch Menterwolde, PvdA, CDA en GroenLinks. Deze zes zetels moesten het echter afleggen tegen de macht van het getal. De coalitiepartijen Menterwolde Gewoon, SP en VVD bleven de zittende wethouders steunen, waarop de motie werd verworpen. Waarnemend burgemeester Munniksma constateerde echter dat er de komende tijd veel lijmpogingen verricht moeten worden om de verhoudingen in de raad te herstellen. Maar, zo stelde hij. “We zullen het in de komende jaren met elkaar moeten doen. Als er dan teveel ‘blutsen’ zijn die het moeizaam maken, wil ik daarop investeren.”