Provincie geeft gemeenten ruimte inzake windpark N33

GRONINGEN/MEEDEN – De Provincie Groningen en de gemeenten Menterwolde, Oldambt en Veendam hebben nog tot 2 juli de tijd om een gezamenlijke zienswijze voor windpark N33 in te dienen. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) legt de bal in eerste instantie bij de drie gemeenten neer. Zij zullen volgens haar tot consensus moeten komen. De Milieueffectrapportage voor variant zes van windpark N33, de variant die de molens boven Meeden zal laten verrijzen, wordt volgens Homan in november van dit jaar verwacht.

Tijdens een open overleg en kennismaking met de gemeenten Menterwolde, Oldambt, Veendam en de protestgroep Storm Meeden heeft Homan laten weten dat de gemeenten het gezamenlijk eens dienen te worden. Homan doelt hier op de ontwikkeling van een windparkvariant waar de drie gemeenten achterstaan en die door deze gemeenten en de provincie Groningen als zienswijze bij minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) kan worden neergelegd. “Ik ben hartelijk ontvangen en de gemeenten waren blij dat ik langskwam”, aldus Homan. “De gemeenten hebben met elkaar een gezamenlijk belang als het om de energietransitie, ze kunnen een gezamenlijke zienswijze ontwikkelen welke zoveel mogelijk draagvlak heeft.”

De provincie Groningen heeft hierdoor nog één keer extra tijd gekregen van het ministerie van Economische Zaken om tot een hernieuwde zienswijze te komen waar zowel de provincie als de gemeenten achter staan. “We willen het juist bij gemeenten neerleggen. Het meedenken van deze drie gemeenten juichen we toe.” De vraag is of Kamp gevoelig is voor een hernieuwde zienswijze vanuit Groningen als het om windpark N33 gaat. De provincie Groningen wil deze kans in elk geval met beide handen aangrijpen.

Los van deze lijn loopt het traject van de Milieueffectrapportage (MER) voor de zogeheten variant zes, de variant die aangeeft dat de windmolens boven Meeden komen te staan. De uitkomsten hiervan worden volgens Homan in oktober of november van dit jaar verwacht.

nienkehoman_thumb_1204dab2b4e70505a1efe1e739e4c1fb