Laserende scholieren aan de Beumeesweg

Actie moet bewustzijn bij automobilisten vergroten

ALTEVEER – Twee agenten in opleiding willen in het kader van hun afstudeertraject iets doen aan de racebaan die de Beumeesweg in Alteveer bij tijd en wijle is. De hoogst gemeten snelheid van de afgelopen tijd is 145 kilometer per uur, op een weg waar je normaliter 50 mag. Afgelopen vrijdag gingen de agenten in opleiding samen met Veilig Verkeer Nederland én leerlingen van de basisscholen laseren. Niet om bonnen uit te delen, maar bestuurders bewust te maken van het gevaar van te hard rijden.

“De twee agenten in opleiding werken aan hun afstudeerproject en zij hebben het hardrijden op de Beumeesweg uitgekozen”, vertelt Jennie Greven van Plaatselijk Belang Alteveer. “Er wordt hier vaak te hard geraden, vooral ’s avonds lijkt het soms net op een racebaan. Normaal fietsen alleen kinderen op de stoep, maar ’s avonds zie je ook volwassen mensen op het tegelpad fietsen, gewoon omdat het anders niet vertrouwd is.”

Vandaar dat leerlingen van CBS De Höchte en OBS ‘t Zonnedal samen met de agenten afgelopen vrijdag aan de Beumeesweg stonden om te laseren. Eerst kregen ze uitleg van de politie en Veilig Verkeer Nederland wat de bedoeling was, daarna togen ze naar de weg met hun lasergun. Mensen die te hard reden, werden even aan de kant gezet, maar kregen geen bon. Het doel was namelijk om het gesprek aan te gaan met de automobilisten die Alteveer passeerden. “Het gaat om een stukje bewustwording”, aldus Greven. “Niet om de bekeuring zelf, of ze moeten het natuurlijk wel heel bont hebben gemaakt. Maar het gaat er vooral om dat er aandacht komt voor het probleem.”

Die aandacht is er in elk geval, want de politieagenten in opleiding – waaronder Ben van Tatenhove – willen een vervolg geven aan de actie. De bedoeling is dat er gedurende de periode van een jaar verschillende acties worden gehouden, om het probleem structureel op de agenda te zetten. Ook willen de afstudeerders onderzoeken of de hardrijders uit het dorp of directe omgeving komen, of dat het forenzen zijn die Alteveer slechts passeren. “Want als nou blijkt dat ze uit het dorp komen kunnen we ze er gericht op aanspreken”, aldus Greven.

Kinderen, politie en Veilig Verkeer Nederland deden op vrijdag 29 mei 2015 een lasercontrole bij CBS De Höchte aan de Beumeesweg in Alteveer