Menterwolmer raadslid Wind stapt uit AB Wedeka

www.jolandabultena.com CDA’er wil niet langer bestuurlijk verantwoordelijk zijn

MUNTENDAM – Harry Wind stapt uit het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven. Het CDA-raadslid in de gemeente Menterwolde stoort zich al langere tijd aan een aantal zaken en heeft besloten niet langer bestuurlijk verantwoordelijk te willen zijn. Ook weegt mee dat het AB verder bestaat uit een burgemeester en wethouders.

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei jongstleden kondigde Wind tegenover zijn collega-raadsleden zijn vertrek aan. Het heeft volgens hem te maken met de keuzes die door de raad gemaakt zijn. De tijdelijke contracten omzetten in vaste contracten in december in tegenstelling met het Akkoord van Westerlee is hem onder andere een doorn in het oog. Met het laatste hadden de bestuurders nooit akkoord moeten gaan”, vindt hij. Het akkoord is in zijn ogen een verkiezingsstunt van de Partij van de Arbeid voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen en de achttien miljoen euro. Door dat bedrag hebben bestuurders volgens Wind niet de bestuurlijke moed gehad om het akkoord kritisch te benaderen, bang als ze waren om het miljoenenbedrag kwijt te raken. “Er staan diverse punten in die onhaalbaar zijn, zoals het punt dat er in 2018 ruim zestig procent van de huidige SW-medewerkers werkzaam of gedetacheerd moeten zijn op de reguliere arbeidsmarkt.
Iedereen kan nagaan dat in de huidige situatie en de nabije toekomst in Oost-Groningen onrealistisch is.” Vandaar dat Wind heeft besloten uit het Algemeen Bestuur te stappen. “Ik wil hier niet langer bestuurlijk verantwoordelijk voor zijn.” Verder stoort het hem dat hij het enige raadslid is tussen burgemeesters en wethouders in het Algemeen Bestuur. Volgens Wind beschikken de overige bestuurders door hun functie over meer informatie dan de CDA’er zelf als raadslid. Iets wat volgens Wind het goed invullen van zijn functie onmogelijk maakt.
Eerder signaal
Het is niet de eerste keer dat Wind een signaal afgeeft aan zijn collega-bestuurders van de gemeenschappelijke regeling Wedeka. In december 2014 gaf hij in Groot Groningen  aan dat wanneer het SW-bedrijf in de toekomst een veredelde dagbesteding wordt door alle veranderingen, er een probleem ontstaat. “Als we zorgen dat het kennisniveau naar beneden gaat hou je de huidige kwaliteit niet vol en wordt het terugverdieneffect nog duurder. De medewerkers die straks uitstromen staan veelal garant voor een bepaalde kwaliteit. In de nieuwe situatie verandert dat, ik vind dat zorgwekkend”, zei hij destijds. Woorden waar Wind nog steeds achter staat. “Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur zou moeten kijken hoe je de transitie het beste vorm kunt geven. Diverse gemeenten zetten tijdelijke contracten echter om in vaste dienstverbanden. Dat heeft niets met goed bestuur te maken, je kunt het namelijk niet waarmaken.”
Wind zal zijn ontslag bij de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van Wedeka kenbaar maken. Wie hem vanuit Menterwolde zal opvolgen is nog niet bekend.