Oldambt presenteert jaarrekening 2014 met positief resultaat

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt heeft haar financiële huishoudboekje over 2014 opgemaakt. Onderaan de streep houdt Oldambt ongeveer 60 duizend euro over. Daar is Oldambt content mee, zeker in deze huidige tijd van bezuinigingen en krimpende budgetten. De doelstellingen uit het coalitieakkoord voor het eerste jaar zijn bovendien ook gerealiseerd.
Oldambt heeft in 2014 140 miljoen euro uitgegeven, waarvan de belangrijkste zijn: de personeelskosten (23 miljoen euro), sociale uitkeringen (29 miljoen euro), subsidies en bijdragen (32 miljoen euro) en overige uitgaven (56 miljoen euro). Aan opbrengsten is er 140 miljoen euro binnengekomen. De belangrijkste geldstromen hierin zijn: de Rijksbijdragen (87 miljoen euro), de eigen belastingen (15 miljoen euro) en overige inkomsten (38 miljoen euro). De financiële positie van de gemeente is stabiel. Er is voldoende geld in kas om risico’s in de toekomst op te vangen.
Verantwoordelijk wethouder Kees Swagerman is ingenomen met het financieel resultaat: “Om ons heen horen we regelmatig over krimpende budgetten en bezuinigingen. Daar is ook Oldambt niet aan ontkomen. Als het dan lukt om het jaar met een positief saldo af te sluiten, ben ik daar blij mee. Zeker gezien het feit dat extra kosten moesten worden gemaakt om de decentralisaties in te voeren. Dat biedt tevens perspectief, omdat de ambities in ons coalitieakkoord best hoog zijn”.
Het college heeft met voldoening vastgesteld dat er in het eerste jaar van de nieuwe coalitie grote stappen zijn gezet. Onder grote druk is de transformatie van de zorg tijdig gerealiseerd. Ten aanzien van de participatiewet is een historische stap gezet met het akkoord van Westerlee.
Er zijn forse stappen gezet met betrekking tot de vernieuwing van de binnenstad, het vrij parkeren is ingevoerd evenals een nieuwe wijze van afvalscheiding. Ook is het nieuwe cultuurhuis, na 10 jaar van discussie, opgeleverd en zijn de eerste theaterproducties opgevoerd tot volle tevredenheid van publiek en uitvoerenden.