Uitwerking Groenvisie Veendam op wijkniveau krijgt vervolg

VEENDAM – Op dinsdag 16 juni 2015 organiseert de gemeente Veendam een interactieve bijeenkomst met de bewoners van de wijken Borgerspark, Scheepskwartier en Rivierenbuurt. De gemeente Veendam heeft in 2014 de Groenvisie vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe Parkstad Veendam een groene gemeente kan blijven met minder geld. Daar wil de gemeente de inwoners nauw bij betrekken. Na een succesvolle start in de Zeestratenwijk gaat de gemeente Veendam verder met deze opzet.
Bomen, perken, gras: Veendam is een groene gemeente en dat willen de gemeente natuurlijk zo houden. Voor het onderhoud van het gemeentelijk groen is echter steeds minder geld beschikbaar, terwijl voor milieu en natuurwaarden de aandacht groeit. Kernvragen hierbij zijn hoe de wijken Borgerspark, Scheepskwartier en Rivierenbuurt met minder geld, groen en netjes blijven en hoe de natuurwaarden kunnen worden verbeterd.
Om de vragen te beantwoorden roept de gemeente Veendam de hulp in van de inwoners van de wijken. De bewoners van deze wijken zijn daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst, waar ze aan de tekentafel het gemeentelijk groen in de eigen wijk kunnen ontwerpen. Deze ideeën vormen de basis voor behoud en versterking van het gemeentelijk groen in de eigen leefomgeving. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de Borgerswoldhoeve, Flora 2 in Veendam.