VN-panel in Winsum geeft mensen met beperking een stem

WINSUM - VN Panel WINSUM – Begin juni is in de gemeente Winsum het startsein gegeven voor de instelling van een “VN panel”. Dit panel zal worden samengesteld uit mensen met beperking die in de gemeente wonen of werken. Doel van dit panel is om inwoners van de gemeente bewuster te maken van zaken waar mensen met een beperking in het gewone dagelijkse leven tegenaan lopen en die te verbeteren. Iedereen wil gaan en staan waar die wil of ergens lid van zijn, maar voor mensen met een beperking levert dat nog regelmatig problemen op. Problemen die ook op te lossen zijn. Door samen hieraan te werken kunnen mensen met een beperking bijvoorbeeld wel lid worden van een vereniging, belangrijke informatie begrijpen, winkelen of naar school en aan het werk, kortom: zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Bij mensen met een beperking gaat het niet alleen om mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, maar ook om mensen die slecht horen of zien, een verstandelijke beperking hebben, een chronische ziekte of psychische aandoening. Naast mensen met een beperking voor het Panel, wordt er ook gezocht naar mensen die mee willen denken en werken aan oplossingen, bijvoorbeeld betrokken burgers, ondernemers of vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen die in Winsum gevestigd zijn. Ook het Platform Gehandicaptenbeleid heeft zich bij het panelplan aangesloten. Deze organisatie zet zich al vele jaren in voor de belangen van de inwoners van de gemeente Winsum die een beperking en/of chronische ziekte hebben. Zij verwacht dat het panel het mogelijk maakt om voor nog veel meer aspecten van de toegankelijkheid een luisterend oor te vinden, en samen oplossingen te bedenken.

Niet over, maar met elkaar

Aanleiding voor het instellen van het panel is de bekrachtiging dit jaar door Nederland van het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van de Verenigde Naties. In dit verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen zonder een beperking. Het panel is daarvan al een concreet voorbeeld: er zal niet meer over hen, zoals dit in het verleden vaak het geval was, maar mèt hen gesproken gaan worden.

Het panel zal georganiseerd worden door mensen met een beperking zelf. De eigen kracht is het uitgangspunt voor het VN panel. Met het panel willen inwoners met een beperking zelf voor hun belangen opkomen. Een VN panel past daarom ook goed bij de gedachten achter de hervormingen in de zorg waar de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn.

Een klein groepje kwartiermakers is begonnen met het opsporen van kandidaten voor het VN panel Winsum. Rob Higler (66) en Amber Nyhof (23) zijn al ingestapt. Jos Voppen van Buurtwerk Nederland en Jeroen Veltheer van de Coalitie voor Inclusie zijn de drijvende krachten tot het moment dat het panel zich zelf kan redden. Het is gemeentesecretaris Robert Bolt Winsum op het initiatief attendeerde.

Op 8 juli vindt in het gemeentehuis te Winsum vanaf 17.00 uur een informatieve bijeenkomst plaats rond het VN panel. Geïnteresseerden met of zonder beperking zijn van harte welkom. Het is voor de organisatie prettig wanneer men zich aanmeld: vnpanels@coalitievoorinclusie.nl / 06-25172490. Deelnemers kunnen bij aanmelding aangeven welke ondersteuning zij nodig hebben. Dat wordt dan geregeld. Er wordt voor een lichte maaltijd gezorgd en de onkosten om deel te nemen worden vergoed.

Het opzetten van VN panels gebeurt in verschillende gemeenten in Noord Nederland en is een initiatief van de Coalitie voor Inclusie. Dit is een landelijke beweging van mensen en organisaties die inclusie in de Nederlandse samenleving op een positieve manier willen bevorderen. Het VN panelproject wordt door enkele maatschappelijke fondsen ondersteund.

Voor meer informatie over het VN Verdrag voor mensen met een beperking: www.vnverdragwaarmaken.nl