Inwoners in Bellingwedde zijn tevreden met Wmo

Bellingwedde WMOIn mei 2015 heeft de gemeente Bellingwedde een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om te kunnen achterhalen hoe de inwoners van de gemeente Bellingwedde de gesprekken met de cliëntadviseurs van de gemeente hebben ervaren. 95% van de benaderde cliënten heeft gereageerd en de uitkomsten mogen er wezen. De scores laten zien dat Bellingwedde de invoering van de nieuwe Wmo 2015 goed heeft opgepakt.

Binnen het cliënttevredenheidsonderzoek valt op dat bijna alle respondenten (96%) een huisbezoek heeft gehad voor een keukentafelgesprek en dat iets meer dan 96% van de respondenten aangeeft tevreden tot zeer tevreden te zijn over de cliëntadviseur die ze hebben gesproken en de plek waar het gesprek plaatsvond. 90,7% van de respondenten vond het gesprek met de cliëntadviseur prettig tot zeer prettig en bijna 100 % van de respondenten die hebben aangegeven dat zij huishoudelijke hulp hebben is tevreden tot zeer tevreden.

De gemeente Bellingwedde werkt aan een samenleving waar inwoners kunnen en willen bijdragen aan het welbevinden van iedereen. Er is één loket voor ondersteuning. Deze toegang wordt gevormd door de cliëntadviseur van de gemeente. Ook cliënten die een overstap hebben moeten maken naar de huishuisservice zijn allemaal persoonlijk bezocht door de cliëntadviseurs van de gemeente. De visie van de gemeente ‘Zo kin t ook’ is hiervoor een leidraad geweest: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan, lokaal wat kan, ver weg wat moet. Bellingwedde wil de ondersteuning zoveel mogelijk lokaal inrichten, wat de leefbaarheid in de gemeente alleen maar ten goede komt.

In de gemeente Bellingwedde wordt ondersteuning aan de bevolking verleend vanuit drie dorpskernen. De drie dorpskernen zijn: cluster Blijham, cluster Bellingwolde (inclusief Klein Ulsda, Oudeschans en Rhederbrug) en cluster Wedde, Vriescheloo en Veelerveen (inclusief Wedderveer). Elke cliëntadviseur is integraal verantwoordelijk voor alle bewoners (leefeenheden) van een dorpskern. Daarnaast wordt het team versterkt door een onafhankelijk cliëntadviseur van MEE met kennis over specifieke ziektebeelden/handicaps.

Naast het collectief vervoer RegioTaxi heeft de gemeente Bellingwedde ook een algemene voorziening getroffen voor cliënten die een lokaal mobiliteitsprobleem hebben. De vervoerservice brengt de cliënten van deur tot deur of van deur tot halte. Inmiddels wordt van deze service volop gebruikt gemaakt. Hiervoor is wel een strippenkaart nodig, verkrijgbaar bij de chauffeur voor
€ 15,- voor 10 strippen.

De OpStapBus is voor ouderen. Met deze vervoersdienst door vrijwilligers kunnen ouderen uitstapjes maken. Er is een programmaboekje met zo’n 5 à 6 verschillende uitstapjes per week waar op ingetekend kan worden. Om van de OpStapBus gebruik te maken moet er een ‘er op uit’ pas aangevraagd worden bij de OpStapBus. De kosten hiervan zijn €15,- per jaar. De aanvraag van de
‘er op uit’ pas kan bij het boekingskantoor van de OpStapBus aan de Renselheerdt, Parklaan 1, kamer b 18 te Winschoten of telefonisch via (0597) 59 17 48. De kosten per uitstapje variëren en staan vermeld in het programmaboekje. Iedereen die een ‘er op uit’ pas heeft krijgt de programmaboekjes gratis thuisbezorgd.