Realisatie veiliger Pieterpad tussen Winsum en Garnwerd

WinsumWINSUM – De gemeente Winsum wil ruim 2 hectare grond kopen tussen Winsum en Garnwerd. De aankoop is een belangrijke stap in de realisatie van een veiliger Pieterpad tussen beide dorpen. Of er een verhard pad komt, waar het precies komt te liggen en of het voor wandelaars is of ook voor fietsers, hangt nog van een aantal ontwikkelingen af.

Een veilige verbinding is al lang een wens van zowel inwoners van Garnwerd als van de Stichting Pieterpad. Vorig jaar is al een onverhard wandelpad tussen manege Weidelust bij Winsum en Garnwerd gerealiseerd. Pieterpadlopers en andere wandelaars maken daar veelvuldig gebruik van. Het college van Winsum stelt de raad nu voor om grond tussen beide dorpen van de provincie Groningen te kopen voor een veiligere verbinding. De raad praat over het voorstel op 24 november.

Het hangt af van een aantal ontwikkelingen in het gebied of er een pad komt en waar dat precies komt te liggen. Een boerderij in het buurtschap ‘Alinghuizen’ wordt eerst verkocht en Stichting Groninger Landschap spant zich in om twee weidevogelgebieden in het gebied te realiseren. Begin volgend jaar is hierover meer duidelijk. Daarna kan de gemeenteraad een besluit nemen of er een veilige verbinding komt en of die alleen voor wandelaars is of ook voor fietsers. Pas dan wordt besloten over het beschikbaar stellen van geld voor de aanleg van het pad.

De grond die nu gekocht gaat worden, kost 124.850 euro. Mocht blijken dat delen van de grond niet nodig zijn voor het uiteindelijke pad, dan kan de gemeente dat weer verkopen aan de provincie.