Hernieuwde start bouw Groninger Forum: voorbereiding sloopwerkzaamheden in gang gezet

140419_Bouwput_Groninger_Forum_Groningen_NL_(2)GRONINGEN – De gemeente Groningen heeft overeenstemming met hoofdaannemer BAM over de voortzetting van de bouw van het Groninger Forum. De gemaakte afspraken worden deze maand bekrachtigd. BAM begint zo snel mogelijk met de sloopwerkzaamheden van de kerndelen en de begane grondvloer. In maart 2016 wordt de bouw van het Groninger Forum hervat.

De met BAM gemaakte afspraken over meerwerk worden op dit moment nader uitgewerkt in contractdocumenten, die in december ondertekend worden. Ondertussen start BAM met de voorbereidingen van de sloop en met andere werkzaamheden ten behoeve van de bouw van het Groninger Forum, zoals inkoop van materiaal, afspraken met onderaannemers en de uitwerking van het aangepaste ontwerp.

De bouw van het Groninger Forum werd in februari van dit jaar stilgelegd, toen het Rijk de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) publiceerde. Daarna volgde een periode van onderzoek naar de mogelijkheden het Groninger Forum aardbevingsbestendig af te bouwen door deskundigen van BAM en ABT. In diezelfde periode werd met NAM onderhandeld over de kosten.

In september werd bekend gemaakt dat versterking van de hoofddraagconstructie de beste methode is. Het ontwerp van het Groninger Forum is daar inmiddels op aangepast. Tevens werd overeenstemming bereikt met NAM over de vergoeding van deze versterkingsopgave, de vertragingskosten en kosten die samenhangen met een sluitende grondexploitatie.

Naar verwachting wordt de bouw van het Groninger Forum in maart 2016 hervat. De oplevering van het gebouw is volgens planning eind 2018, waarna inhuizing plaatsvindt. Het Groninger Forum gaat in 2019 open.